KAIP SKIRTI 1 PROCENTĄ GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO PARTIJAI

Pav 1 prc

Reikia pateikti iki gegužės 1 d. prašymo FR0512 formą Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

Prašymą pateikti gali pats gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms, arba jo atstovas, turintis teisę pateikti prašymą arba teisę atstovauti gyventojui Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti tokiais būdais:

1. centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka – elektroniniu būdu per EDS;

2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;

3. atsiųsti (voke – tik vieno gyventojo prašymas) paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu:  Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Prašymas turi būti užpildomas, laikantis tokių reikalavimų:

1. turi būti užpildomas juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu);
2. tekstas turi būti įrašytas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
3. raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų;
4. brūkšneliai tarp raidžių ar skaičių turi būti įrašyti atskiruose langeliuose;
5. kai įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti langeliai) gali būti paliekamos tiek kairėje, tiek dešinėje laukelio pusėse;
6. neužpildomuose laukeliuose neturi būti rašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių;
7. kompiuteriu užpildytame prašyme turi išlikti originalo formos proporcijos.

Jeigu savo pajamas deklaruojate internetu: FR0512 formos užpildymas yra itin paprastas – tereikia suvesti Lietuvos socialdemokratų partijos kodą – 191362889 ir būtinai nurodyti – Kauno rajono skyriui. Tai galite padaryti prisijungę prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) per savo elektroninę bankininkystę (spausti čia).

Daugiau informacijos VMI internetinėje svetainėje www.vmi.lt

Formą  FR0512, jos užpildymo ir pateikimo taisykles rasite čia