Investicijos keičia Raudondvario seniūnijos vaizdą

Raudondvaris – seniūnija, į kurią pastaraisiais metais atėjo didžiulės investicijos. Didžioji jų dalis susijusi su Raudondvario dvaro sodybos renesansu. Praėjusiais metais baigti įgyvendinti trys projektai, kurių vertė daugiau kaip 5 mln. Lt. Įgyvendindami projektą Šilumą taupančių priemonių diegimas Raudondvario dvaro pilyje, pakeitėme Raudondvario dvaro pilies stogo dangą, langus, restauravome fasadą, šoninius atitvarus, įrengėme naują šildymo sistemą. Buvusioje ledainėje įrengėme Kauno rajono turizmo informacijos centrą (TIC) , įsigijome rinkodaros priemones, įrangą, baldus. Netrukus TIC atvers duris ir lauks turistų. Į pabaigą eina pilies vidaus ir išorės apdailos darbai. Liepos 6 dieną atnaujintoje pilyje ketinama surengti iškilmingą Valstybės dienos minėjimą.

Pradėjome Raudondvario dvaro oranžerijos pastatų rekonstrukciją, sparčiai vyksta Raudondvario dvaro sodybos žirgyno pastato pritaikymas menų inkubatoriaus veiklai. Per 20 mln. Lt investicijų leis Raudondvario dvaro sodybą paversti panemunių perlu.

2011 m. Raudondvaryje nutiesta 9,4 km nuotekų, 4,1 km vandentiekio tinklų, pastatytos trys nuotekų siurblinės. Įgyvendinus projektą prie vandentiekio tinklų galimybę prisijungti turi 162 gyventojai, o prie nuotekų tinklų – 851.

Jau prasidėjo Pilies, Didžiosios ir Didvyrių gatvių rekonstrukcijos darbai Raudondvaryje, kurie kainuos per 6 mln. Lt. Ateityje ketinama įrengti dviračių taką nuo Šilelio kaimo iki Kulautuvos. Atėję išklausyti Kauno rajono savivaldybės 2011 metų veiklos ataskaitos raudondvariškiai ne tik išgirdo išsamią informaciją, kas atlikta ir planuojama šioje seniūnijoje, bet ir sužinojo apie pokyčius Kauno rajone, galėjo palyginti, kaip ši seniūnija atrodo ir kiek dėmesio jai skiriama tarp kitų 24 seniūnijų.

Kauno rajono savivaldybės 2011 metų veiklos ataskaitą Raudondvario seniūnijos gyventojams pristatė Administracijos direktorius Ričardas Pudževelis, seniūnijos veiklos ataskaitą – seniūnė Daiva Bulotienė. Susitikime taip pat dalyvavo Tarybos narys Gvidas Rutkauskas, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Raminta Popovienė, Kelių ir transporto skyriaus vedėja Gita Kaminskienė, UAB „Giraitės vandenys“ direktorius Gitis Urbelis.

D. Bulotienė pasidžiaugė, kad seniūnijoje veikia dvi aktyvios bendruomenės. Netonių bendruomenės centras gražiai prisidėjo prie kultūrinio gyvenimo – rengė kaimo bendruomenės šventes, tradicines vakarones. Raudondvario bendruomenės centras kartu su seniūnija, Savivaldybe ir urėdija įvykdė projektą „Pėsčiųjų tako su laiptais į naująsias Raudondvario kapines įrengimas“. Bendruomenės centro pirmininkė Laura Janušauskienė negailėjo gražių žodžių projekto partneriams, sakė, kad prieš užsikraudama projekto koordinavimo ir vykdymo naštą nesitikėjo tokios nuoširdžios ir operatyvios paramos.

Seniūnė informavo, kad šiemet ketinama pradėti vykdyti projektą „Poilsio zonos įrengimas Raudondvaryje”, pagal Kauno rajono vietos plėtros 2007 – 2013 m. strategijos I prioriteto “Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas, telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą” (LEADER metodu), darbams skirta 157 tūkst. Lt.

Iškėlę keletą problemų, kurios būdingos visam Kauno rajonui ataskaitos išklausyti atėję raudondvariškei dėkojo seniūnei už gerai žiemą prižiūrėtus kelius. „Keliai buvo valomi ir lengvai pravažiuojami“, „Žiemą kaimų gyventojai važinėjome kaip bajorai“ – tvirtino susirinkusieji.

Gyventojai sakė pasigendą gatvių nuorodų. Jas seniūnė numačiusi įrengti dar šiemet. Duobėtų kiemų problemą visame rajone ketina spręsti Savivaldybė, tam ketinama parengti programą. Susirinkusieji siūlė nugriauti vandentiekio bokštą Biliūnų kaime, sutvarkyti aplinką – tuo turėtų pasirūpinti „Giraitės vandenys“.

KRS inform.


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė