LSDP himnas

Esame socialdemokratai
Ateitį kurt pasiruošę
Ir tarsi vėliavą nešam
Skaisčiai raudoną rožę
Savo širdy užsirašom
Santarvę, meilę, grožį
Ir tarsi vėliavą nešam
Skaisčiai raudoną rožę
 
PRIEDAINIS:
 
Bičiuli duok ranką,
Kai rankoj ranka,
Turėsi pajusti,
Kad esam jėga
Širdy lai išlieka
Tiesa ir taika
Po vieną mes niekas,
Būry mes jėga
 
Buvo kalėjimai, tremtys
Metai tolyn vis skubėjo!
Liko mums brangios ir šventos
Stepono Kairio idėjos.
Savo širdy užsirašom
Santarvę, meilę, grožį
Ir tarsi vėliavą nešam
Skaisčiai raudoną rožę
 
PRIEDAINIS:
 
Bičiuli duok ranką,
Kai rankoj ranka,
Turėsi pajusti,
Kad esam jėga
Širdy lai išlieka
Tiesa ir taika
Po vieną mes niekas,
Būry mes jėga

 

Muzika ir žodžiai Nijolės Tallat-Kelpšaitės