Ar gali nauja kultūros ir spaudos politika tapti vedliu iš krizės?

Birželio 15 d. (penktadienį) Lietuvos intelektualai, kultūros, meno ir spaudos atstovai susirinko  į  konferenciją „Ar gali nauja kultūros ir spaudos politika tapti vedliu iš krizės?“. Konferencija Valdovų rūmuose surengta  Europos Parlamento narių Justo Vinco Paleckio, Vilijos Blinkevičiūtės ir Zigmanto Povilo Balčyčio iniciatyva. Pagrindinius konferencijos pranešimus skaitė UNESCO generalinės direktorės patarėjas Henrikas Juškevičius ir Lietuvos ambasados Rusijos Federacijoje kultūros ataše, kompozitorius Faustas Latėnas.

Konferencijos moderatorė Vilija Blinkevičiūtė konferencijos pradžioje kreipėsi į susirinkusiuosius klausdama, ar dažnai prisimename kultūros žmogų, ar mums reikalingas jo autoritetas, ar mes prisimename jį tada, kai jau nieko  neįmanoma pakeisti?

„Gyvename, bėgame skubame, vis mažiau palikdami laiko dvasinėms vertybėms. Šiandien visi trokštame progreso, bet be dvasinio proveržio vargu ar galėsime tai  padaryti. Susvetimėjome, kultūrą atskyrėme nuo politikos, todėl  turime nekultūringą politiką. Kultūra šiandien prarado atramą,- sveikindamas konferencijos dalyvius  kalbėjo LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Henrikas Juškevičius, (sukaupęs 50 metų darbo patirtį radijo ir televizijos srityse),  pranešime „Lietuvos žiniasklaida Europos kontekste“ nagrinėjo Lietuvos žiniasklaidos problemas, lygino statistinius duomenis ir rodiklius. Pranešėjas pabrėžė žiniasklaidos svarbą šiuolaikinėje visuomenėje, nagrinėjo lengvatų, teikiamų žiniasklaidai ES ir Lietuvoje  skirtumus, žodžio ir spaudos laisvės problemas. „Kuo daugiau spaudos laisvės, tuo mažiau korupcijos“,- teigė Henrikas Juškevičius.

Faustas Latėnas pakvietė diskutuoti apie dvasinio gyvenimo, nedalomo į sostinės ir provincijos, vaidmenį šiandien. Pasak Fausto Latėno, į pranešimą „Kultūra privalo grįžti į visuomenės lyderius“,  jis sudėjo ne tik savo, bet ir LSDP Kultūros komisijos narių,  nepartinių kultūros ir meno žmonių,  visų,  kuriems skauda ir kurie neabejingi kultūros likimui, mintis.

Faustas Latėnas pabrėžė kultūros svarbą žmogaus gyvenime. Kultūra – tai tėvų žemė, kalba, papročiai ir tradicijos, jungiančios mus nuo pat gimimo su seneliais, tėvais, broliais ir seserimis. Kultūra yra valstybės pamatas. Bet ar rūpinamės valstybės pamatais šiandien? Ar kultūros sritis šiandien yra tarp lyderių ar nustumta į pašalį?

Faustas Latėnas atkreipė dėmesį į  šiandieninę kultūros politiką, naktinių mokesčių reformų, autorinių ir kitų kultūros paslaugų apmokestinimo žalą,  apgailėtinai  menkus kultūros darbuotojų atlyginimus.

„Sugrąžinkime kultūrą į lyderio pozicijas. Padarykime, kad mūsų Tėvynėje būtų gera gyventi, kurti, tikėti ir pasitikėti – savimi ir valstybe“,- kvietė  Faustas Latėnas.

Konferenciją organizavo Lietuvos socialdemokratų partija.  Tačiau  joje dalyvauti ir pasisakyti pakviesti  įvairių politinių pažiūrų  atstovai. Diskusijos metu mintimis apie kultūrą ir  spaudą dalijosi  istorikė, pedagogė Angelė Ambrazienė, literatūros kritikas,  rašytojas Valentinas Sventickas, žurnalistė Zita Kelmickaitė, operos solistas Vytautas Juozapaitis, filosofas Krescencijus Stoškus, poetas, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, istorikas Česlovas Laurinavičius, architektas, Žemaičių kultūros draugijos atstovas  Algirdas Žebrauskas ir kt.

Išsakyta ir išklausyta minčių, pamąstymų,  filosofijos. Apie Kultūros įstatymą, merdėjantį valdininkų stalčiuose, apie žiniasklaidos ir kultūros bendrystės siekį, didėjantį kultūros žmonių nusivylimą. Kartu ieškota atsakymų, o ką gi daryti? Išeitį pasiūlė Valentinas Sventickas. „Tyliai ir sąžiningai dirbkime kiekvienas savo kampelyje. Gal kada nors, kas nors iš to išeis“,- pakvietė literatūros kritikas.

Konferencijos video akimirkas galite matyti čia.

LSDP inf.


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė