Čekiškiečiai pagerbė Petrą Strelčiūną

Sekmadienį Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje buvo aukojamos mišios už buvusį parapijos kleboną, visuomenės veikėją Petrą Strelčiūną (1877-1937), vėliau atidengta jo atminimo lenta.

Renginyje dalyvavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, Kauno II dekanato dekanas, monsinjoras Augustinas Paulauskas, vietos bendruomenės nariai.

 „Pasitikdami atkurtos Lietuvos šimtmetį, vėl atsigręžiame į tuos mūsų krašto žmonės, kurie labiausiai aukojosi, tiesdami kelius valstybės nepriklausomybei. P. Strelčiūnas yra viena ryškiausių Čekiškės krašto asmenybių”, – kalbėjo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.

P. Strelčiūnas buvo kalbininko Jono Jablonskio mokinys, aktyvus lietuvybės puoselėtojas.

Baigęs Žemaičių kunigų seminariją, jis iš pradžių buvo paskirtas vikaru į Šeduvą, o nuo 1904 m. – į Čekiškę. 1913-1924 metais buvo Čekiškės parapijos klebonu.

Šis žmogus kartu su Antanu Smetona ir kitais bendražygiais dalyvavo „Kūdikio” draugijos veikloje, domėjosi Lietuvos istorija. Dalyvavo1917 m. Vilniaus konferencijoje.

Dirbdamas Čekiškėje parengė šios bažnyčios kroniką nuo 1625 iki 1924 metų. Joje gausiai aprašomas ir Pirmojo pasaulinio karo laikotarpis. Čekiškėje kilus gaisrui, klebonas organizavo gesinimo darbus ir išgelbėjo miestelį nuo sunaikinimo.

Reikšminga ir tai, kad P. Strelčiūnas dar 2014 m. įteisino lietuvių kalbos naudojimą per pamaldas. Aktyviai rėmė kandidatus į Steigiamąjį seimą, visada stengėsi būti bendruomenės priešakyje.

Ryškų pėdsaką Čekiškėje yra palikęs ir Vasario 16-osios akto signataras Pranas Dovydaitis, kurio vardu pavadinta gimnazija, šiemet savivaldybės lėšomis pastatytas skulptoriaus Stasio Žirgulio sukurtas biustas.

 


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė