Jaunieji socialdemokratai iš daugiau kaip 30 šalių Vilniuje pradėjo diskusiją dėl Europos ateities

Šiandien į Vilnių diskutuoti dėl Europos ateities susirinko jaunieji socialistai ir socialdemokratai iš daugiau kaip 30 šalių. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (LSDJS) pirmą kartą per savo veiklos istoriją organizuoja Jaunųjų Europos Socialistų (YES) susitikimą, kuris vyks spalio 18 – 20 d. Vilniuje. Tokie posėdžiai rengiami du kartus per metus ES Tarybai pirmininkaujančioje šalyje. Renginio dalyviai aptars politines aktualijas Europoje, pasiruošimą artėjantiems Europos Parlamento rinkimams, kartu tai bus puiki galimybė pristatyti Lietuvą ir jos sostinę jauniesiems kairiųjų politinės šeimos organizacijų atstovams iš kitų šalių.

“Esame šalis šį pusmetį pirmininkaujanti ES Tarybai ir šiuo laikotarpiu priimti YES biurą yra didelis įsipareigojimas jauniesiems socialdemokratams Lietuvoje. Siekdami patikimos, augančios bei atviros Europos, turime ieškoti bendrų išeičių sprendžiant visos ES ekonomines, finansines, socialines ir energetines problemas, stiprinant bendrą ES rinką ir kovojant su nedarbu ypač jaunimo tarpe. Tik būdami vieningi ir visoje Europoje kalbėdami vienu balsu, galime sukurti tvirtą pagrindą pačių svarbiausių problemų sprendimui.” – teigia Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkas Ramūnas Burokas.

Viena svarbiausių susitikimo temų – 2014 m. gegužę vyksiantys Europos Parlamento rinkimai. Jaunieji socialistai ir socialdemokratai diskutuos, dalinsis planais ir gerąja patirtimi apie tai, kaip skatins jaunimo rinkiminį aktyvumą, kaip sieks, kad per rinkimus kairiųjų politinių partijų kandidatai iškovotų kuo daugiau vietų ir taptų pačia didžiausia frakcija parlamente. Pagal įsigaliojusią Lisabonos sutartį, artėjantys rinkimai bus ypatingi tuo, kad kiekviena didžioji Europos politinė partija pristatys rinkėjams savo kandidatą Europos Komisijos Pirmininko pareigoms užimti, o Europos  Parlamentas gaus teisę nulemti, kas taps Komisijos pirmininku. Tad posėdyje bus aptartas Europos socialistų partijos (PES) keliamas kandidatas į EK pirmininkus.

Šio Jaunųjų socialistų posėdžio organizavimas Lietuvoje – puiki galimybė gausesniam nei įprasta LSDJS narių būriui susipažinti su YES veikla, užmegzti kontaktus ir pabendrauti su bičiuliais iš kitų Europos valstybių. Neatsitiktinai tuo pačiu metu Vilniuje vyks ir LSDJS Vadovų klubo susitikimas, kuriame susirenka aktyvūs LSDJS nariai iš visos Lietuvos. Artėjantis renginys sutelks jaunuosius socialdemokratus tiek tarptautiniu, tiek regioniniu lygiu.

Jaunieji Europos Socialistai (YES) – tai skėtinė organizacija, jungianti jaunųjų socialistų ir socialdemokratų organizacijas, veikiančias Europos bei Viduržemio jūros šalyse. Pagrindinis organizacijos tikslas – vienyti kairiųjų pažiūrų jaunimą, kelti bei spręsti jaunimui aktualius klausimus europiniu lygmeniu. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga yra YES narė.

LSDJS informacija


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė