Laisvės gynėjų dienos atminimui

Brangūs Lietuvos Žmonės,

Kaip ir kasmet minime Laisvės gynėjų dieną ir žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą – žuvusiųjų tą tragiškąją Sausio 13-osios naktį ir apskritai tais sudėtingais mūsų Tėvynei 1990-1991 metais. Jie amžinai bus mūsų ir mūsų vaikų širdyse. Jų vardai garbingai liks įrašyti Lietuvos istorijos vadovėliuose kaip tų, kurie pasiaukojo ne tik dėl mūsų, bet ir kitų tautų, kurioms Lietuvos Nepriklausomybės pergalė atvėrė perspektyvas jų pačių nepriklausomybei ir valstybingumui, laisvės.

Šią dieną minime ir kur kas džiaugsmingesnį įvykį. Prieš 30 metų – 1983 m. sausio 13 d. – Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl padėties trijose Baltijos valstybėse, kurioje pasmerkė sovietinę jų okupaciją ir pripažino jų siekį atgauti suverenumą. Tai buvo viena iš pirmųjų Lietuvos pergalių Nepriklausomybės link, nes rezoliucija buvo priimta, atsižvelgiant į Pabaltijo memorandumą, kurį 1979 m. rugpjūčio 23 d. pasirašė 45 Lietuvos, Latvijos ir Estijos disidentai ir kuriame deklaruojamas tikslas atkurti šių šalių valstybingumą. Pasaulio bendruomenė tada išgirdo trijų tautų žmonių balsą, ir todėl kasmet Sausio 13-ąją taip pat privalome atminti mūsų disidentų, nepabūgusių sovietinės valdžios persekiojimų, neįkainuojamas pastangas ir pasiaukojantį darbą Tėvynės labui.

Nors 1991 m. sausio 13-oji mums atnešė daug skausmo ir širdgėlos, nes žuvo Lietuvos dukros ir sūnūs, tačiau negalime nuolatos vien liūdėti ir gedėti. Privalome švęsti. Švęsti Laisvės gynėjų dieną ir už Nepriklausomybę kritusiųjų atminimą bei 1983 m. Europos Parlamento rezoliuciją. Tačiau taip pat turime švęsti ir Nepriklausomos Lietuvos laimėjimus: mūsų teisę garsiai pasakyti savo nuomonę ir dėl to nebijoti valdžios, mūsų teisę į tikėjimą ir teisę turėti savo politinius įsitikinimus, mūsų teisę į geresnį gyvenimą bei į gražesnę mūsų vaikų ir anūkų ateitį.

Švęskime visi Lietuvos piliečiai mūsų Nepriklausomybės pergalę!

Visada Jūsų ir su Jumis,

Premjeras Algirdas Butkevičius


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė