Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga išstoja iš LiJOT

Balandžio 12 d. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (LSDJS) sustabdė savo narystę ir išstojo iš Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT), po beveik 21 metų buvimo jos tikrąja nare.

„Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga buvo įkurta prieš 90 metų, po nepriklausomybės atkūrimo LSDJS buvo viena iš LiJOT steigėjų. Tačiau šiandien milžiniškas LiJOT vadovybės atitrūkimas nuo jaunimo problemų ir demonstruojamas atsainus požiūris į jas, sąmoningai ar nesąmoningai formuojama siaura politinio spektro pozicija, nepalieka kitos išeities, kaip tik nutraukti Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos narystę Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje“, – sako LSDJS pirmininkas Ramūnas Burokas.

Kovo 23-24 d. įvykusiame LSDJS Vadovų klube LSDJS skyrių pirmininkai bei aktyviausi organizacijos nariai išreiškė susirūpinimą, kad LiJOT jau kurį laiką formuoja itin siaurą politinio spektro poziciją, tvirtindama, jog atstovauja visos Lietuvos jaunimui, kai tuo tarpu, remiantis statistikos duomenimis, apskritai nevyriausybinių organizacijų veikloje dalyvauja tik apie 14 proc. Lietuvos jaunimo. Atsižvelgdama į LSDJS narių išreikštą poziciją ir rekomendacijas išstoti iš šios skėtinės organizacijos, LSDJS Valdyba priėmė sprendimą stabdyti narystę ir išstoti iš LiJOT.

LSDJS pirmininkas R. Burokas brėždamas jaunimo organizacijų ir jaunimo organizacijoms nepriklausančio jaunimo bendradarbiavimo gaires be LiJOT kontūrų, teigia: „LSDJS ir toliau sieks glaudaus bendradarbiavimo su kiekviena jaunimo organizacija – nepaisant to, ar ji yra LiJOT narė ar ne. Taip pat labai svarbu – į bendrų jaunimo pozicijų formavimą bei atstovavimą jaunimui, įtraukti ir jaunimo organizacijoms nepriklausančius jaunuolius. LiJOT platforma, kurios viena iš įkūrėjų buvo LSDJS  šiandien nebeveikia. Mūsų visų (jaunimo organizacijų ir jaunų žmonių) bendradarbiavimui ieškosime kito kelio, grindžiamo laisvės, demokratijos ir lygybės principais“.


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė