LSDP pasirašė bendradarbiavimo susitarimus

Lietuvos socialdemokratų partijos konferencijoje pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (Artūras Černiauskas) ir Respublikine Afganistano karo veteranų bei kitų karinių konfliktų dalyvių asociacija (Juozas Natulkevičius).

Pasak LSDP pirmininko Algirdo Butkevičiaus, šiais susitarimais siekiama vykdyti bendrą politiką, siekiant pakeisti esamą ekonominę padėtį. Susitarime su Profesinių sąjungų konfederacija įsipareigojama siekti, kad kylant šalies ekonomikai proporcingai kiltų ir dirbančiųjų pragyvenimo lygis, mažėtų socialinė atskirtis visuomenėje, butų įvesti progresiniai mokesčiai, įstatymu būtų įtvirtintas minimaliosmėnesinės algos reguliavimas, siejant ją su BVP augimu, infliacijos svyravimu ir vidutiniu darbo užmokesčiu.

Susitarime su Respublikine Afganistano karo veteranų bei kitų karinių konfliktų dalyvių asociacija įsipareigojama patikslinti asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 okupacijų teisinio statuso įstatymą, kuriame nukentėjusiaisiais būtų pripažįstami ne tik būtinąją karinę tarnybą ar karinius mokymus sovietinėje armijoje atlikę Afganistane, bet ir kitose šalyse, kuriose tuo metu vyko kariniai veiksmai. Susitarimu bus siekiama parengti karinių veiksmų dalyvio teisinį statusą ir poįstatyminius aktus socialinėms garantijoms užtikrinti.

Iki konferencijos LSDP jau pasirašė bendradarbiavimo susitarimus su Lietuvos švietimo profesine sąjunga (Audrius Jurgelevičius) ir LŠDPS Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimu (Eugenijus Jesinas); Pasirašytas susitarimas su Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija (Zita Sorokienė). Memorandumas Dėl bendradarbiavimo geležinkelio transporto sektoriuje (Vilius Ligeika ).


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė