LSDP tarybos nutarimas

LSDP taryba, apsvarsčiusi LSDP pirmininko ALGIRDO BUTKEVIČIAUS, pirmininko pavaduotojo, LSDP centrinio rinkimų štabo vadovo JUOZO OLEKO pranešimus ir Tarybos narių pasiūlymus,
NUTARIA:
1. Rinkimų rezultatus į LR Seimą vertinti teigiamai.
Nors daugiamandatėje rinkimų apygardoje nepavyko tapti pirmaisias, tačiau vienmandatėse rinkimų apygardose pasiekti geri rezultatai išvedė partiją į pirmą poziciją, nepaisant to, kad valdančioji koalicija priešrinkiminiu periodu ir tarp abiejų rinkimų turų neleistinai naudojo administracinį ir valstybės finansinį resursą  savo politinei kampanijai nukreiptai prieš opozicines partijas ir visais būdais stengėsi apsunkinti rinkiminę agitaciją.
2. Pažymėti, kad partija (partijos skyriai bei bičiuliai) rinkimų kampanijos metu atliko didelį propagandinį agitacinį ir  organizacinį darbą, ragindama rinkėjus balsuoti už  Lietuvos socialdemokratų sąrašą ir kandidatus vienmandatėse rinkimų apygardose bei išsakyti savo nuomonę apie siūlomą naujos AE projektą.
3. LSDP Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono, Vilkaviškio, Radviliškio, Utenos, Tauragės, Raseinių, Jurbarko, Kaišiadorių, Jonavos, Lazdijų, Rokiškio, Prienų rajonų, Marijampolės, Druskininkų, Birštono, Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos rinkimų štabai ir kandidatai sugebėjo sėkmingiausiai mobilizuoti visus turimus resursus, laimėti daugiau kaip 25% rinkėjų balsų ir iškovoti svarias pergales.
4. LSDP Vilniaus miesto skyriui, nepaisant iškilusių sunkumų, pavyko iškovoti vieną mandatą vienmandatėje apygardoje ir pagerinti rezultatus balsuojant už partijos sąrašą. Konstatuoti, kad Vilniaus m. trijose vienmandatėse apygardose, vienoje Kauno m.  ir vienoje Panevėžio m.  rinkimų apygardose nedaug pritrūko balsų, kad kandidatai išeitų į antrą rinkimų turą. Pasidžiaugti, kad Alytaus m. skyrius taip pat sugebėjo pasiekti svarią pergalę vienmandatėje rinkimų apygardoje.
Tačiau būtina atkreipti LSDP skyrių, ypač Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Alytaus miestų skyrių štabų, Centrinio rinkimų štabo, LSDP sąrašo kandidatų dėmesį į tai, kad rinkimų kampanijos metu ne visur buvo išnaudotos visos galimybės siekiant gerų rinkimų rezultatų, dalis bičiulių skyriuose nesugebėjo sutelkti jėgų ir vieningai paremti savo kandidatus.
5. Pažymėti, kad LSDP nariai europarlamentarai aktyviai dalyvavo rinkimų kampanijoje, padėjo išryškinti LSDP nuostatas ES politikos atžvilgiu ir suteikė partijai aiškią kryptį, kuriai atstovauja ir Europos Socialistų partija. Tai tuo pačiu tapo ir artėjančių rinkimų į Europarlamentą pasirengimo darbu.
6. Įpareigoti LSDP  skyrius, jų rinkimų štabus išanalizuoti ir įvertinti Seimo rinkimų rezultatus partijos narių susirinkimuose (konferencijose), išplėstiniuose tarybų posėdžiuose, partijos grupėse iki š. m. gruodžio 1 d.  ir numatyti svarbiausius darbus, kuriuos būtina atlikti, siekiant pasinaudoti naujai susiklosčiusia situacija bei sustiprinti partijos įtaką savivaldybėse ir visuomenėje.
7. Įpareigoti visus išrinktus į LR Seimą LSDP narius aptarti su partijos skyriais tolesnės veiklos apygardose planus ir organizuoti pastovų darbą su rinkėjais naujos kadencijos metu.
8.  LSDP centriniam rinkimų štabui išanalizuoti skyrių pastabas bei pasiūlymus, numatyti tolimesnes savo veiklos kryptis,  sustiprinti partijos politinės agitacijos veiksmingumą, taikant pažangiausią kitų šalių politinių partijų veiklos metodiką ir pradėti aktyviai rengtis būsimiems Prezidento, Europos Parlamento ir savivaldybių tarybų rinkimams.

LSDP pirmininkas                           ALGIRDAS BUTKEVIČIUS


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė