Mero V. Makūno žodžiai Vėlinių proga

Lapkričio 1-ąją prisimename visus šventuosius, o lapkričio antrąją pagerbiami visi mirusieji. Žvakių liepsnelės, nušviečiančios kapus šiuo metu, yra tarsi vilties žiburiukai juodžiausioje tamsoje. Vėlinės – tai vilties šventė mums, gyviesiems. Lietuvių dvasioje yra noras pasidžiaugti su mirusiaisiais jų ramybe, tarsi ištiesti ranką į dvasinę tikrovę. Vertinkime trapias akimirkas su šalia mūsų esančiais šiandien. Uždegę atminties ir ilgesio žvakę ant artimųjų, nepraeikime pro nebelankomą kapą.


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė