Sutarta dėl 2013 m. Vyriausybės veiklos prioritetų

Sausio 28 d. pasitarime ministrų kabinetas iš esmės susitarė dėl 2013 metų Vyriausybės veiklos prioritetų. Šiais metais didžiausią dėmesį ketinama skirti užimtumo didinimui ir socialinės atskirties mažinimui, finansinio tvarumo užtikrinimui, energetinio efektyvumo didinimui, švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatingumo paslaugų kokybės gerinimui, pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) Tarybai bei užsienio ir gynybos klausimams.

„Vyriausybės iškeltais prioritetais vadovausis atskiros ministerijos ir pagal tai koreguos strateginius 2013 m. veiklos planus“, – sako Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

2013 metais Vyriausybės planuose numatyta skatinti visuotinę daugiabučių namų renovaciją, kuri padėtų spręsti energetinio efektyvumo klausimus ir duotų postūmį šalies ūkio plėtrai. Taip pat didelis dėmesys bus skiriamas finansų sistemos kontrolei ir valstybės turto valdymo efektyvumo didinimui. Suprasdama bendrosios Europos valiutos tiesioginę įtaką finansiniam stabilumui ir pranašumus eksporto ir bankininkystės srityse, Vyriausybė sieks greitesnio Lietuvos prisijungimo prie euro zonos.

Pirmininkaujant ES Tarybai, bus siekiama įgyvendinti svarbiausius Lietuvai prioritetus, derinant juos su kitų ES valstybių narių interesais. Be to, bus siekiama stiprinti Lietuvos užsienio bei gynybos politiką, ypatingą dėmesį skiriant bendradarbiavimui su kaimyninėmis šalimis, tarptautinių įsipareigojimų ir migracijos klausimams.

Šiais prioritetais Vyriausybė pradeda nuoseklų visų valstybės institucijų veiklos planavimą ir įgyvendinimą, už kurį atsiskaitys institucijų vadovai.

Spaudos tarnyba


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė