Posėdžiavo LSDP Kauno rajono skyriaus prezidiumo ir tarybos nariai

2013 m. spalio 9 d. Kauno rajono skyriaus būstinėje vyko LSDP Kauno rajono skyriaus prezidiumo ir tarybos posėdžiai. Posėdžių metu svarstyti svarbūs klausimai, tartasi dėl sprendimo būdų, priimti nutarimai.

Posėdžio metu pristatytas vienas iš galimų skyriaus bičiulių motyvavimo modelių – skyriaus veiklos administravimo programos įdiegimas.

Pasidžiaugta Kauno rajono skyriaus gretas naujai papildžiusiais 19 narių bei įregistruota nauja Teleičių grupe, veiksiančia Garliavos apylinkių seniūnijoje, Teleičių rinkimų apylinkėje. Naujieji nariai turėjo galimybė prisistatyti, pasidalinti savo tikslais, kurių vedini nusprendė dalyvauti Kauno rajono socialdemokratų veikloje. Dalyvavusiems posėdyje skyriaus pirmininkas ir jo pavaduotojai įteikė po simbolinį rožės žiedą.

Skirmantė Subačienė informavo apie LSDP Kauno rajono skyriaus konferencijos ir visuotinio susirinkimo sušaukimo poreikį. Dalyvavusiems pristatė konferencijos ir visuotinio susirinkimo darbotvarkių projektus, jų parengimo darbo planų projektus, bei įvardino atsakingus už jų vykdymą. Posėdžių metu pritarta pasiūlytai LSDP Kauno rajono skyriaus konferencijos ir visuotinio susirinkimo sušaukimo datai, patvirtinta konferencijos delegatų ir kandidatų į LSDP XXXII suvažiavimo delegatus atstovavimo norma.  

Posėdžių pabaigoje Kauno rajono skyriaus pirmininkui Valerijui Makūnui pristačius pranešimą dėl kandidatų į Europos Parlamento narius ir LR Prezidentus, grupių pirmininkai įpareigoti suorganizuoti susirinkimus, jų metu aptarti bei pasiūlyti kandidatus į Europos Parlamento narius ir kandidatus į LR Prezidentus.

Posedis 2013-10-09 1 a

Posedis 2013-10-09 a

Posedis 2013-10-09 7 a

Posedis 2013-10-09 3 a


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė