Posėdžių diena Kauno rajono skyriuje

LSDP Kauno rajono skyriaus būstinėje vasario 29 d. vyko net keli posėdžiai. Rinkimų štabo posėdyje štabo nariai turėjo galimybę apžvelgti jau nuveiktus darbus, įvertinti rezultatus, o taip pat apsvarstyti perspektyvinę veiklą.

Štabo posėdyje dalyvavo svečiai – Edmundas Mališauskas, buvęs „Laikinosios sostinės“ redaktorius, jaunimiečių atstovai iš Kauno miesto skyriaus – M. Rimkevičius ir L. Puodžiukaitytė. Posėdžio metu kiekvienas štabo narys pristatė nuveiktus darbus savo kuruojamoje srityje, pasidalino problemomis ir pasiekimais.

Daug ir išsamiai buvo tartasi dėl komunikacijos su jaunimu strategijos, kaip vienos iš svarbiausių štabo veiklos sričių. Susirinkimo metu buvo numatyti artimiausi darbai bei priemonės veiklos efektyvumui didinti.

Rinkimų štabo pirmininkas Valerijus Makūnas po narių veiklų išdėstymo, pristatė tai, kas nuveikta šiai dienai – kokie rezultatai ir kaip juos būtų galima įvertinti. „Ką įsipareigojome – įvykdėme“, – pasidžiaugė pirmininkas ir pasiūlė ateityje kiekvienam atsakingai žvelgti į savo įsipareigojimus, kuo daugiau komunikuoti tarp savęs bei kas dvi savaitės rinktis štabo posėdžiuose.

Sekančiame posėdyje tarpusavyje bendravo ir bendradarbiavo skyriaus Tarybos nariai. Svečiavosi – Justas Pankauskas, LSDP pirmininko pavaduotojas. Dalyvavo ir buvo pasveikinti nauji LSDP Kauno rajono skyriaus nariai.

Skyriaus pirmininkas pristatė rinkimų štabo veiklos rezultatų apžvalgą. Atkreipė dėmesį, kad štabe dirbantys nariai – kompetentingi bei turintys praktikos, todėl jau dabar galima pasidžiaugti tuo, kas nuveikta, o svarbiausia – neatsiliekama nuo grafiko. Akcentavęs pagrindines veiklas, Valerijus Makūnas informavo, kad artimiausiuose planuose – surengti mokymus grupių pirmininkams. „Esame kitokie ir pasirengę įgyvendinti užsibrėžtus tikslus rinkimuose“, – neabejojo pirmininkas.

Posėdyje svarstyta, tartasi ir priimti nutarimai svarbiais klausimais: dėl naujų narių priėmimo, LSDP Kauno rajono skyriaus 2011 m. veiklos ataskaitos, skyriaus ataskaitinės konferencijos sušaukimo, darbotvarkės ir darbo plano parengimo, konferencijos delegatų atstovavimo normos, dėl ataskaitinių susirinkimų grupėse, nario mokesčio mokėjimo, LSDP konferencijos ir renginio Kauno muzikiniame teatre.

Valerijus Makūnas visoms dalyvavusioms Tarybos narėms įteikė kvietimus į  Tarptautinės Moters dienos proga Kauno valstybiniame muzikiniame teatre organizuojamą renginį – šventinį nuotaikingą koncertą.

Posėdyje dalyvavęs Justas Pankauskas pagrindinį dėmesį skyrė jaunimui. Trumpai apžvelgė socialinę, politinę situaciją, akcentavo vieną iš pagrindinių problemų – jaunimo nedarbą, kvietė visus susimąstyti – kaip pakeisti jauno žmogaus suformuotą nepozityvią pažiūrą apie partiją ir paskatinti balsuoti „už“. Jaunimo lyderis nuoširdžiai pasidžiaugė dalyvavęs Kauno rajono posėdžiuose: „Labai disciplinuoti ir turėtų būti pavyzdys visiems.“

„Laukia dideli iššūkiai, tačiau sėkmę lems ne žodžiai, o darbai, nuo kurių priklausys mūsų gerovė Kauno rajone“, – susirinkimą apibendrino pirmininkas Valerijus Makūnas.


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė