Raudondvaryje vyks Pasaulio sveikatos organizacijos SRT pasitarimas

Rugsėjo 22-23 dienomis Raudondvario dvare (Kauno r.) vyks Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Sveikų regionų tinklo (SRT) 23-iasis metinis pasitarimas. Regionai: siekiant sveikos ir darnios visuomenės. Integracijos, įtraukimo ir sąsajų svarba tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu.

Sveikų regionų tinklo nariai atstovauja 25 regionus iš 20 PSO Europos šalių.

Pagrindiniai renginio tikslai:

• Apžvelgti PSO strategines veiklos kryptis globaliu ir Europos lygmeniu, atsižvelgiant į šalių narių patvirtintus Darnaus vystymosi tikslus. Pademonstruoti, kad darnaus vystymosi uždaviniams įgyvendinti prireiks suderintos politikos, integruotų įvairių sektorių veiksmų ir piliečių įsitraukimo.

• Aptarti tarpusavio ryšius tarp horizontalių veiksmų įvairiose politikos srityse ir sektoriuose bei vertikalių veiksmų tarp daugelio nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens suinteresuotų dalyvių ir visuomenės, naudojant aplinkos ir sveikatos, sveikatos paslaugų teikimo ir Sveikų miestų pavyzdžius.

• Pristatyti Moterų sveikatos strategiją ir aptarti jos įgyvendinimą regionų lygmeniu.

• Apžvelgti SRT veiklą, kuri vyko per laikotarpį nuo praėjusio metinio pasitarimo (2015 m. spalio), taip pat SRT pagrindines veiklos kryptis 2016–2017 m. Aptarti SRT ir Sveikų miestų tinklo bendradarbiavimą ir kita.

Pasaulio sveikatos organizacijos Sveikų regionų tinklas veikia siekdamas geresnės sveikatos ir gerovės, didžiausią dėmesį skirdamas lygiateisiškumui, strateginiams alijansams sudaryti ir skatindamas gerą valdymą.

SRT pradėjo naują etapą 2012 m., kai buvo patvirtintas Gioteborgo manifestas, kuriame tinklo nariai įsipareigojo įgyvendinti programą „Sveikata 2020“ regioniniu lygmeniu. Nuo tada, SRT ženkliai išaugo, o kai kurie regionai perėmė „Sveikata 2020” principus ir tapo inovacijų lyderiais. SRT įgyvendino keletą iniciatyvų, kuriomis siekiama, kad tinklo narių žinios ir patyrimas būtų prieinami platesnei auditorijai. Tokiomis iniciatyvomis tapo mokomasis vizitas darnaus vystymosi ir sveikatos tema, vasaros mokykla, skirta įrodymų apie tarpžinybinę veiklą sveikatos lygiateisiškumui ir gerovei skleisti įvairioms auditorijoms; seminarų organizavimas.

SRT siekia tapti lyderiaujančiu ekspertiniu tinklu, patariančiu specialistams ir politikams, kaip įgyvendinti Darnaus vystymo tikslus regioniniu lygmeniu. Todėl SRT metinis pasitarimas bus atviras sprendimų priėmėjams, politikams ir regionų vadybininkams.

Pirmą kartą SRT pasitarime dalyvaus PSO Europos regiono direktorė Dr. Zsuzsanna Jakab.


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė