S. Žirgulis: be kultūros negali egzistuoti valstybė

Žymus skulptorius modernistas Stasys Žirgulis Valstybės atkūrimo dieną, Vasario 16-ąją, Raudondvario menų inkubatoriuje atidarys retrospektyvinę darbų parodą.

S. Žirgulis įsitikinęs, kad be kultūros negali egzistuoti valstybė. „Kultūra visada buvo svarbiausias valstybės vedlys. Be meno, kultūros nesuvoktume kas yra žmogus, negalėtume įprasminti savo tapatybės“,- įsitikinęs skulptorius.

Menininkas nuolat pabrėžia humanistines idėjas, bendražmogiškas vertybes, glaudų žmogaus ryšį su gamta ir pasitelkia įvairias medžiagas – medį, akmenį, metalus.

„Mėginu duoti sau vis daugiau laisvės, ir kuo labiau artėju prie išėjimo, tuo lengviau darosi žaisti formomis“, – tvirtina skulptorius.

Materialinės gerovės menininkas nesureikšmina: „Svarbiausia, kad būtų sąlygos kurti.“

S. Žirgulio darbų kolekcijoje – daug mažosios plastikos darbų. Menininkas mėgsta ir lauko skulptūrą, jis yra įamžinęs ne vieną iškilų menininką, politiką, visuomenės veikėją,: gamtininką Tadą Ivanauską, profesorių Petrą Leoną, fotografą ir etnologą Balį Buračą, architektą Vladimirą Dubeneckį, Prezidentą Kazį Grinių, Vincą Kudirką, Steponą Kairį, Kazį Bizauską ir daugelį kitų žinomų Lietuvos žmonių.

S. Žirgulio darbai puošia Birštono, Jonavos, Alytaus, Radviliškio,Vilniaus ir daugelio kitų miestų skverus, parkus.

Vienas naujausių skulptoriaus darbų atsiras ir Kauno rajone – Čekiškės miestelyje savivaldybės užsakymu bus pastatytas Vasario 16-osios akto signataro, Ministro pirmininko Prano Dovydaičio biustas.

S. Žirgulio kultūrinė ir visuomeninė veikla įvertinta DLK Gedimino 1 laipsnio medaliu, Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi, Santakos garbės ženklu ir kitais apdovanojimais.

Skulptoriaus darbų galima rasti tarptautiniuose kataloguose, Kelno moderniojo meno muziejuje, Rygos nacionaliniame muziejuje, JAV, Suomijos, Olandijos, Vokietijos ir kitų šalių kolekcijose.

Nuo 1988 m. S. Žirgulis yra Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto piešimo, skulptūros ir kompozicijos dėstytojas, profesorius.

***

KAS. Skulptoriaus Stasio Žirgulio retrospektyvinių darbų parodos atidarymas.

KUR. Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje.

KADA. Vasario 16 d, 14.30 val.


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė