Savaitės TOP 5 Vyriausybės žinios

Užsienio politika

PREMJERO VIZITAS JAV: DĖMESYS EKSPORTUI, MOKSLUI IR TECHNOLOGIJOMS

Šią savaitę JAV viešintis Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius su aukštais šios šalies pareigūnais aptarė gynybos ir energetinio saugumo klausimus, verslininkams ir investuotojams pristatė Lietuvos investicinę aplinką ir galimybes JAV verslui mūsų šalyje. Vizito metu pasirašyti svarbūs susitarimai mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse, gauta gera žinia, jog baigiamos procedūros atveriant JAV mėsos produktų rinką Lietuvai.

JAV Maisto saugos ir kontrolės tarnyba (FSIS) paruošė galutinį ekvivalentiškumo audito ataskaitos projektą, kuriame pripažįstama, kad Lietuvoje taikoma valstybinė mėsos kontrolės sistema visiškai atitinka JAV keliamus reikalavimus ir yra lygiavertė JAV taikomai kontrolės sistemai. „Toks pripažinimas yra itin svarbus politiškai ir ekonomiškai siekiant diversifikuoti eksporto rinkas“,  – sako premjeras A. Butkevičius.

Didelis žingsnis žengtas mokslo ir technologijų srityje – Lietuvos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) ir NASA pasirašė dvišalį bendradarbiavimo susitarimą dėl tarptautinės stažuočių programos. Tai labai reikšmingas susitarimas Lietuvos studentams ir mokslininkams – jie turės progą padirbėti NASA tyrimų centre, naudotis NASA infrastruktūra ir resursais bei gaus patirties bendradarbiaujant su amerikiečių mokslininkais ir inžinieriais.

KELETAS FAKTŲ:

 • Artimiausiu metu JAV pradės administracines procedūras siekiant Lietuvą įtraukti į Federalinį registrą šalių, kurioms leidžiama įvežti mėsos produktus į JAV.
 • Lietuva taip pat pasirašė Europos bendradarbiaujančios valstybės (EBV) susitarimą su Europos kosmoso agentūra (EKA). Šiuo susitarimu siekiama sudaryti galimybių mūsų šalies verslininkams ir mokslininkams dalyvauti pripažintame aukščiausio lygio tarptautiniame mokslo, technologijų ir inovacijų tinkle.

Ekonomika

EURAS SUSTIPRINS LIETUVOS EKONOMIKĄ, TEIGIA TVF

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) paskelbė pranešimą apie TVF misijos vizitą Lietuvoje, kurio metu buvo vertinama šalies ekonomikos raida ir viešieji finansai. TVF teigia, kad Lietuvos ekonomika auga nepaisant sudėtingų išorinių sąlygų ir pabrėžė, kad euro įvedimas 2015 m. bus naudingas ekonomikai ir svarbus tolesnei jos raidai, taip pat  leis Lietuvai toliau stiprinti savo pozicijas Europoje.

KELETAS FAKTŲ:

 • Vertinant 2015 m. biudžeto gaires, TVF nuomone, Vyriausybė, siekdama toliau mažinti struktūrinį deficitą 0,5 proc. BVP, tinkamai vertina viešųjų finansų konsolidavimo poreikį, kylantį dėl ekonomikos raidos rizikų.
 • Ataskaitoje pabrėžiama, kad tolesnei ekonomikos plėtrai bus labai svarbus efektyvus viešųjų išlaidų valdymas ir ES paramos panaudojimas.

Socialinė apsauga

PAJUDĖS SOCIALINIO BŪSTO LAUKIANČIŲJŲ EILĖ

Nuo kitų metų savivaldybės galės lanksčiau administruoti socialinį būstą, nustatyti daugiau paramos formų nuomojantiems ar įsigyjantiems būstą, įtvirtinti kitas priemones leisiančias žmonėms daugiau užsidirbti neprarandant teisės į socialinį būstą.

Bus įtvirtinta galimybė kompensuoti dalį nuomos mokesčio, jei eilėje socialinio būsto laukiantys žmonės rinkoje išsinuomotų bet kurį kitą būstą. Su jais būtų sudaroma nuomos sutartis ne trumpesniam nei vienerių metų laikotarpiui, kurio metu būtų mokama nuomos mokesčio kompensacija skaičiuojant vienam asmeniui 8 kvadratinius metrus, iki 50 proc.  vidutinės būsto rinkos nuomos kainos.

Taip pat žmonėms bus leista įsigyti savivaldybės būstą arba nuomoti jį rinkos kainomis tais atvejais, kai socialiniame būste gyvenantys asmenys pradės uždirbti daugiau ir nebeteks teisės į paramą būstui, tačiau norės likti toliau gyventi toje pačioje vietoje.  Tai sumažins sudėtingų ir nepatogių iškeldinimo procedūrų skaičių.

Siekiant paskatinti žmones dirbti ir užsidirbti neprarandant teisės į socialinį būstą, iki 20 proc. bus padidintas leistinas nukrypimas nuo nustatytos pajamų ar turto ribos, nuo kurios asmuo netenka teisės nuomoti socialinį būstą.

KELETAS FAKTŲ:

 • Šiuo metu socialiniuose būstuose gyvena apie 27,8 tūkst. asmenų, o dar 32,5 tūkst. laukia tokio būsto.
 • Siūlomos naujovės, kartu su ES parama (172 mln. Lt iki 2020 m.) turėtų sumažinti šį skaičių apie 40 proc.
 • Nepriėmus šių pataisų, daugeliui šeimų galimybės išsinuomoti socialinį būstą būtų reikėję laukti 20-30 metų.

Verslo skatinimas

REGIONUOSE SPRENDŽIAMA DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS PROBLEMA

Ūkio ministerija, siekdama padėti Lietuvos įmonėms išsiugdyti kvalifikuotų darbininkų konkrečiai darbo vietai, įgyvendina bandomąjį projektą „Pameistrystė – galimybė eksporto plėtrai“.

„Bandomasis pameistrystės projektas skirtas įmonių konkurencingumui ir eksporto galimybėms skatinti, padedant spręsti darbuotojų kvalifikacijos problemą regionuose. Stiprindami savo šalies žmogiškųjų išteklių potencialą, didiname verslo galimybes, tampame patrauklesni užsienio investuotojams. Tokie projektai užtikrina ne tik trumpalaikius, bet ir ilgalaikius teigiamus rezultatus“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

KELETAS FAKTŲ:

 • Projekto metu įmonėms teikiamos konsultacijos dėl tam tikros kompetencijos darbininkų poreikio įmonėje, dėl darbininkų paieškos ir atrankos, dėl pameistrystės taikymo ir kitais įmonėms aktualiais klausimais.
 • Per pirmąjį etapą atrinkta 12 įmonių Vilniaus ir Šiaulių regione.
 • Antrajame projekto etape jau gauta 12 paraiškų iš įmonių, kurios atstovauja apdirbamosios gamybos ir statybos sektoriams.

Renovacija

DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA: PROJEKTŲ SKAIČIUS ARTĖJA PRIE TRIJŲ TŪKSTANČIŲ

Nuo 2013 metų pradžios, Būsto energijos taupymo agentūros duomenimis, yra parengta ir suderinta arti 2500 daugiabučių renovacijos projektų.

„Šie skaičiai patvirtina, kad ne vienus metus strigusį daugiabučių atnaujinimą kaip reikiant išjudino naujasis renovacijos modelis, paskatinęs savivaldybes ir pačioms stoti prie modernizavimo vairo,“ – sako aplinkos viceministrė Daiva Matonienė.

Šalyje jau įsibėgėja antrasis renovacijos pagal naująjį modelį etapas. Šiame etape dalyvauja 58 šalies savivaldybės, atrinkusios atnaujinti 1700 neefektyviausiai energiją vartojančių daugiabučių – dvigubai daugiau nei pirmajame etape, kai buvo atrinkta per 800 daugiabučių.

KELETAS FAKTŲ:

 • Šiuo metu yra pasirašyta daugiau kaip 700 daugiabučių renovacijos rangos darbų sutarčių. Iš šių projektų daugiau kaip penki šimtai įgyvendinami tik per savivaldybes.
 • Renovacijos lyderė – Ignalinos rajono savivaldybė, kur pradėti rangos darbai 71 daugiabučiui atnaujinti. Tarp aktyviausių savivaldybių – Jonavos r. (24 daugiabučiai), Kupiškio r. (23), Druskininkų (22), Anykščių r. (15), Molėtų r. (14), Klaipėdos ir Kelmės r. (13).


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė