Kauno rajonas su veltėdžiais kovoja viešumu

Lietuvoje maždaug 9 procentai gyventojų gauna socialines pašalpas, kai kuriose savivaldybėse jas tenka mokėti net kas penktam gyventojui. O štai Kauno rajono rodikliai nesiekia 4,2 proc. Nedarbas šioje savivaldybėje taip pat yra vienas mažiausių – 8,5 proc.

Lapkričio 20 dieną LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto nariai, vadovaujami Kristinos Miškinienės, atvyko susipažinti su Kauno rajono savivaldybės patirtimi.

Pasipriešino griovimo vajui

„Iki šiol važinėjame po atsilikusias savivaldybes, aiškinomės problemas, o dabar atvykome į Kauno rajoną pasisemti patirties, pasitarti“, – kalbėjo komiteto vadovė.

Pristatydamas Kauno rajoną, meras Valerijus Makūnas pabrėžė, kad gerus savivaldybės rezultatus lėmė sėkminga partnerystė su verslu ir nuosekli strategija.

„Per krizę daug ką darėme priešingai, nei buvome raginami daryti. Mes neskubėjome uždarinėti mokyklų, kultūros centrų, bibliotekų, stengėmės išsaugoti darbo vietas. Ir tai pasiteisino“, – kalbėjo meras.

Kita kryptis – naujų darbo vietų kūrimas. Kauno rajono savivaldybė yra priėmusi verslui palankų sprendimą: naujos įmonės, kuriose dirba daugiau kaip pusė savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių darbuotojų, tris metus atleidžiamos nuo žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių.

Kauno rajone verslo liudijimas metams kainuoja tik 120 litų, todėl dirbančiųjų pagal verslo liudijimą skaičius sparčiai daugėja.

Įsteigė visuomenines komisijas

Valerijus Makūnas kalbėjo ir apie problemas. Kauno rajone daugėja gyventojų, gimsta daug vaikų, o ikimokyklinių įstaigų – trūksta. Rajono vadovas mato išeitį – steigti daugiafunkcius centrus, kuriuose įsikurtų vaikų darželiai, pradinės mokyklos, kitos bendruomenei reikalingos įstaigos.

Socialinio būsto problemą Valerijus Makūnas siūlo spręsti nuomos keliu. Pasak jo, taip būtų ir pigiau, ir efektyviau, nei statyti naujus daugiabučius.

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė pasakojo kaip savivaldybei pavyko sumažinti pavojingas veltėdžiavimo tendencijas. Šiemet buvo patvirtinti Socialinės paramos teikimo nuostatai ir sudarytos visuomeninės komisijos seniūnijose, kurios ėmė rūpintis, kad parama tektų tiems, kam jos iš tiesų reikia.

“Atneša žmogus dokumentus pašalpai gauti. Iš pažiūros atrodo, kad pagalbos tikrai reikia. Tačiau patikrinus gyvenimo sąlygas, paaiškėja, kad situacija yra visai kitokia. Pasitelkę bendruomenę išsiaiškinome ir atvejų, kai šeima tyliai kenčia nepriteklių, bet pagalbos nesikreipia”, – pasakojo A. Ščiukauskienė.

Kita priemonė – viešieji darbai už gaunamą pašalpą. „Po kelių mėnesių pajutome, kad pašalpų prašytojų gerokai sumažėjo. Tai nulėmė viešumas ir visuomenei naudingas darbas“, – tvirtino Angelė Ščiukauskienė.

Prieš pradedant veikti komisijoms, balandį pašalpoms buvo išmokėta 1,04 mln. litų. Rugsėjį ji sumažėjo iki 619 tūkst. litų. Nepaisant priemonių, Kauno rajono gyventojų socialinėms pašalpoms iki šių metų spalio prireikė beveik 8 mln. litų.

Kas finansuos socialines pašalpas?

Seime rengiama pataisa, pagal kurią socialinių pašalpų skyrimo funkcija bus visiškai perduota savivaldybėms.

“Rengiamame įstatyme pasigendame aiškumo, kaip bus užtikrintas socialinių pašalpų finansavimas. O juk savivaldybės ir taip kenčia dėl lėšų stokos įvairioms sritims“, – pastebėjo Angelė Ščiukauskienė.

Valerijus Makūnas taip pat pastebėjo, kad savivaldybės apkraunamos vis naujomis funkcijomis, o pinigų suma nepadidinama.

Kristina Miškinienė patikino, kad visi sprendimai bus priimami tariantis su Lietuvos savivaldybių asociacija ir Finansų ministerija. „Buvo labai naudinga išgirsti jūsų mintis, nes jūs esate arčiausiai žmonių ir geriausiai žinote jų problemas“, – kalbėjo komiteto vadovė.

Pristatė kolegoms savo darbus

Vėliau komiteto nariai lankė įvairias Kauno rajono socialines įstaigas.

Kauno rajone išrinkta Seimo narė Raminta Popovienė kolegoms pristatė prieš keletą metų savo kurtą Socialinių paslaugų centrą ir jo filialą – Krizių centrą Garliavoje. Šioje įstaigoje gyvena smurtą šeimoje patyrusios moterys, dirba psichologas, kiti specialistai.

Socialinių paslaugų centre rengiamos senjorų šventės, neįgaliųjų sporto varžybos, veikia rankdarbių būreliai, čia vedamas specialios mankštos.

Seimo nariai taip pat apžiūrėjo Garliavos sporto ir kultūros centrą bei baigiamą atnaujinti Raudondvario dvarą.

Social reikalu ir darbo kom viesnage

Social reikalu ir darbo kom viesnage 2


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė