Socialdemokratai svetimų klaidų nekartos

Tik dešimt mėnesių liko iki naujų Seimo rinkimų. Šį laikotarpį būtinas visų partijos narių susiklausymas, vieningas darbas, vieningos  programos. Tai akcentuota lapkričio 30 d. Kauno rajone vykusiame Lietuvos socialdemokratų partijos valdybos narių pasitarime su partijos bičiuliais, savivaldybių merais, vicemerais, LSDP skyrių pirmininkais.  Tokių skolų dar neturėjome  Partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius pasitarime apžvelgė Lietuvos politinę ir ekonominę padėtį. Šiuo metu ji tikrai nedžiuginanti. Valdant konservatoriams ir jų sąjungininkams valstybės ir savivaldybių skola išaugo iki 1,7 milijardo litų. Tokio dydžio skolų  po šalies nepriklausomybės atkūrimo dar niekada neturėjime. Todėl eidami į rinkimus socialdemokratai pasiryžę svetimų klaidų nekartoti, yra apsibrėžę svarbiausius darbus, kad būtų atgaivinta šiuo metu merdinti pramonė, plėtojamas žemės ūkis, skatinamas ekonomikos variklis – pastaraisiais metais į kampą įvarytas smulkusis ir vidutinis verslas.  „Valdant konservatoriams sugebėjime susipykti su visais kaimynais, o juk su kaimynais reikia ne kariauti, o bendradarbiauti“, – sakė A.Butkevičius apžvelgdamas šalies  susidariusią politinę padėtį.

Banko grimzdimas prasidėjo prieš dvejus metus

Kalbėdamas apie banko „Snoras“ griūtį partijos pirmininkas atkreipė dėmesį į tai, kad šio banko smukimas vyko 2009 – 2110 metais, valdžioje esant dabartinei valdančiajai daugumai ir jo Vyriausybei, o ne anksčiau, kaip bandė tikinti kai kurie oponentai.  Banko bankroto paskelbimas, A.Butkevičiaus nuomone, buvo pats blogiausiais ir bangiausias valstybei variantas iš visų galimų. Apie blogą banko „Snoras“ būklę žinota dar sausio mėnesį po auditorių patikrinimo. Todėl buvo galima imtis kitokių būdų situacijai gelbėti ir pasekmės nebūtų buvusios tokios skaudžios.  Dabartiniai valdantieji bando tikinti visuomenę, kad tik viena kita „žioplesnė“ savivaldybė, laikiusi pinigus „Snore“,  patirs nuostolių. Tačiau Savivaldybių asociacijos vadovo, Druskininkų mero Ričardo Malinausko duomenimis, šiame banke savo sąskaitas turėjo apie trečdalis savivaldybių ir visiškai nutylima, kiek jų kontroliuoja konservatoriai su savo sąjungininkais, o baksnojama pirštais į vieną kitą socialdemokratų merą.

Liko tik dešimt mėnesių

Pasitarime dalyvavęs dr. Valdas Petrulis susirinkusiems pateikė išsamią svarbiausių Lietuvos rinkėjų elektorato dėsningumų per Seimo rinkimus analizę. Apžvelgtas tradicinio-protesto elektorato pasidalinimas, vietinių partijų (skyrių) populiarumo reikšmė per savivaldybių tarybų rinkimus Seimo rinkimams, vienmandačių apygardų kandidatų įtaka juos iškėlusių partijų palaikymui, neaktyvių rinkėjų numanomos simpatijos. Ši analizė turėtų padėti socialdemokratams geriau pasiruošti kitais metais vyksiantiems Seimo rinkimams.  Socialdemokratų partijos nariai  yra išrinkti merais trečdalyje savivaldybių – 21, dar 17-kai  patikėti vicemerų postai. Tai, anot partijos pirmininko pavaduotojo Juozo Oleko,  rodo, kad žmonės pasitiki socialdemokratais, nes jie ne tik puikiai žino, kokios problemos kamuoja Lietuvą, bet ir moka jas spręsti.  J.Olekas ragino partijos narius būti aktyvesniais, palaikyti glaudesnius ryšius su rinkėjais, kviesti juos dalyvauti rinkimuose, mažiau konfliktuoti dėl vienmandačių rinkimų apygardų pasiskirstymo, o daugiau rūpintis visos valstybės interesais.  Pasitarimo dalyviai taip pat išklausė Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno pranešimą apie rajono pokyčius ir perspektyvas: biudžeto surinkimą, verslo plėtrą, svarbiausius investicinius projektus, socialinę paramą, sportą.

LSDP informacijos centras  


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė