Telkiamos jėgos kovai su jaunimo nedarbu

Siekdama gerinti jaunimo užimtumą, efektyviau derinti darbo jėgos pasiūlą ir paklausą, Kauno rajono savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno teritorine darbo birža.

Spalio 10 dieną Raudondvario dvare vykusiame Lietuvos darbo biržos (LDB) renginyje sutartį pasirašė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas ir Kauno darbo biržos direktorius Tautvydas Bielozarevičius.

LDB  direktoriaus Vido Šlekaičio inicijuotą socialinį dialogą „Jaunimo garantijų iniciatyvos – naujos galimybės jaunimo užimtumui“ padėjo surengti Kauno rajono savivaldybė, Kauno darbo birža bei Nacionalinė inovatyvios tekstilės ir aprangos asociacija (NITAA).

Renginyje dalyvavo LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas Juras Požėla, Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Aivaras Tušas,  teritorinių darbo biržų atstovai, darbdaviai.
„Jaunimo nedarbas aktualus visai Europai, kasmet jis neša milijardinius nuostolius. Deja, šią problemą spręsti susigriebta pavėluotai. Todėl reikia tinkamai įvertinti tai, kas vyksta darbo rinkoje, sutelkti įvairias institucijas ir imtis ryžtingų priemonių situacijai keisti“, – kalbėjo LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas Juras Požėla.

Šių metų birželio 27–28 d. Briuselyje įvykusiame Europos vadovų tarybos susitikime buvo patvirtintas kovos su jaunimo nedarbu planas. Pagal jį numatyta įgyvendinti Jaunimo garantijų  iniciatyvą 2014-2020 m. laikotarpiu.  Europos Komisijos rekomenduojamos Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslas – užtikrinti, kad visi jaunuoliai be išimties, kuriems nepavyko patiems įsilieti į darbo rinką, per keturis mėnesius po mokyklos baigimo ar darbo netekimo gautų kokybiško darbo pasiūlymą arba jiems būtų sudarytos tęstinio mokymosi galimybės.

LDB duomenimis, registruotas jaunimo nedarbas Lietuvoje per metus sumažėjo nuo 7,2 proc. iki 6 proc. Spalio 1 d. Kauno apskrityje registruotas jaunimo nedarbas 16-24 amžiaus grupėje siekė 5,3 proc.

Meras Valerijus Makūnas pabrėžė, kad Kauno rajonas yra viena jauniausių savivaldybių ir nedarbo lygis čia yra santykinai mažesnis, tačiau jaunimo užimtumo problema išlieka aktuali. Jaunimo nedarbas Noreikiškėse, Ringauduose siekia 3,8 proc., tačiau jis gerokai didesnis Batniavos, Vilkijos apylinkių ir kitose labiau nutolusiose seniūnijose.

Meras pastebėjo, kad dabartinė švietimo sistema yra atitrūkusi nuo darbo rinkos realijų. „Šiandien turime tūkstančius jaunuolių su aukštojo mokslo diplomais, bet neturinčiais darbo, o tuo metu kai kurios ūkio sritys dūsta dėl darbo jėgos trūkumo“,- kalbėjo Valerijus Makūnas.

Antai Kauno rajono stambieji ūkininkai neturi kam vairuoti modernių kombainų ir traktorių, o melžėjas veža net iš Žemaitijos. Trūksta siuvėjų, suvirintojų, šaltkalvių, baldininkų. Graibstomi IT specialistai. Neseniai Garliavoje pradėjusi veikti „Nordic Idea“  įmonė ieško kvalifikuotų baldininkų.

Valerijus Makūnas vardijo kovos su jaunimo nedarbu priemones: jaunimo verslumo skatinimą, palankesnių sąlygų jaunam žmogui kūrimą, profesinio orientavimo stiprinimą, glaudesnį bendradarbiavimą su verslu, Darbo birža.

Raudondvaryje  įkurtas Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras, kuriame, be kitos veiklos,  bus rengiami seminarai ir teikiama pagalba norintiems pradėti verslą jaunuoliams. Kartu su partneriais – Lenkijos Varmijos Mozūrijos vaivadija – Kauno rajono savivaldybė ketina steigti Jaunimo namus, taip pat puoselėjama galimybė įkurti Jaunimo verslo inkubatorių.

Jaunimo nedarbas 3

Jaunimo nedarbas 2

Jaunimo nedarbas 1


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė