Už 2011-uosius atsiskaityta

Kovo 30 d. Kauno rajono socialdemokratai rinkosi į ataskaitinę skyriaus konferenciją. Susirinkime dalyvavo 118 delegatų iš Kauno rajono skyriaus grupių. Konferencijoje taip pat svečiavosi LR Seimo narė ir LSDP pirmininko pavaduotoja Birutė Vėsaitė bei Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Raminta Popovienė.

LSDP Kauno rajono skyriaus pirmininkas Valerijus Makūnas konferenciją pradėjo padėka susirinkusiems partijos nariams bei bičiuliams už praėjusius metus ir drauge nuveiktus darbus. „Laikas bėga labai greitai, bet planingai, sutelktai. Praėjusiais metais buvome apsibrėžę ir įsipareigoję nuveikti rimtus darbus. Nuoširdžiai dėkoju, kad darbų, ypač švietimo, socialinių reikalų srityse, iš tiesų buvo atlikta daug“, – džiaugėsi V. Makūnas.

Tradiciškai konferencijos pradžioje, prieš pradedant nuveiktų darbų aptarimą, Kauno rajono skyriaus pirmininkas V. Makūnas skyriaus nariams, minėjusiems savo gimtadienius, įteikė rožes –padėkos už nuoširdaus darbo ir buvimo kartu simbolį.

Konferencijos metu pirmininkas pristatė LSDP Kauno r. skyriaus Tarybos ataskaitą. Joje analizuota skyriui priklausančių narių skaičiaus kaita, pristatyta skyriaus ir grupių bendros veiklos tobulinimo ataskaitiniu laikotarpiu analizė, aptartas rinkimų į savivaldybių tarybas metu vykdytos rinkimų programos „Kauno rajonas – mano namai“ įgyvendinimas.

Skyriaus pirmininkas dėkojo visiems prisidėjusiems prie ataskaitiniu laikotarpiu puikiai suorganizuotų daugybės renginių ir akcijų. Pasidžiaugta, kad  rinkimų programos „Kauno rajonas – mano namai“ įgyvendinimo metu daug dėmesio buvo skiriama darbo vietų išsaugojimui, nes žmonių socialinio ir ekonominio stabilumo užtikrinimas yra vienas pagrindinių socialdemokratų tikslų. Konferencijoje nebuvo pamiršta ir dar viena svarbi užduotis – pagrindinių skyriaus veiklos gairių naujajam laikotarpiu pristatymas.

Balsavimo metu konferencijoje dalyvavę socialdemokratai nutarė LSDP Kauno rajono skyriaus 2011 m. darbą įvertinti gerai.

Susirinkimo metu ataskaitas už praėjusiais metais nuveiktus darbus pristatė ir skyriaus Finansų komisijos pirmininko pavaduotojas Dalius Balčiūnas bei Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Donatas Šiaudytis.

Kauno rajono skyriaus Tarybos narys bei kandidatas į LR Seimo rinkimus Antanas Nesteckis pristatė LSDP frakcijos Kauno rajono savivaldybės (KRS) Taryboje ataskaitą. A. Nesteckis atkreipė dėmesį į tai, kad socialdemokratais pasitiki vis daugiau Kauno rajono gyventojų. Dėl šios priežasties šios kadencijos metu KRS Taryboje darbuojasi net 12 bičiulių, tuo tarpu praėjusią kadenciją jų buvo 9. Pranešėjas frakcijos narius skatino aktyviai dalyvauti seniūnijų parengtų ataskaitų pristatymuose, nes tai ne tik galimybė drauge pasidžiaugti nuveiktais prasmingais darbais, bet kartu ir mokytis vieniems iš kitų. A. Nesteckis ragino bičiulius tiek atskirai, tiek visiems drauge būti aktyviais, siekiant užtikrinti atstovaujamų žmonių gerovę.

Konferencijoje vienbalsiai patvirtintas Tarybos posėdyje į LSDP konferenciją išrinktų delegatų sąrašas. Taip pat buvo pristatyti kandidatai į LR Seimą, spalio mėnesį vyksiančių rinkimų metu. LSDP Kauno rajono kandidatai A. Nesteckis bei R. Popovienė susirinkusiems bičiuliams išdėstė savo tikslus, kuriuos apsibrėžė, siekdami rinkėjų jiems patikėto mandato Seime, dalinosi idėjomis apie šiandienines problemas ir jų sprendimą, bendruomenės sutelktumo būtinybę.

Konferencijos metu pristatytas Raudondvario partinės grupės kreipimasis į LSDP pirmininką Algirdą Butkevičių dėl LR Susisiekimo ministerijos sugriežtintų dyzeliu varomų automobilių techninei apžiūrai keliamų reikalavimų. Konferencijoje vienbalsiai priimtas sprendimas LSDP Kauno rajono skyriaus Raudondvario grupės kreipimąsi teikti Seimo LSDP frakcijai.

„Galiu pasidžiaugti ne tik visų bičiulių, bet ir skyriaus vadovybės nuopelnais. Sėkmės! Sveikinu visus su dideliais dabartiniais pasiekimais ir su tais, kurie dar laukia ateityje!“, – sakė konferencijoje dalyvavusi B. Vėsaitė.


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė