Naujiems skyriaus bičiuliams įteikti nario bilietai

Gegužės 22 dieną LSDP Kauno rajono skyriaus būstinėje vyko LSDP nario bilietų įteikimas naujai priimtiems 37 nariams.

Skyriaus pirmininkas Valerijus Makūnas pasveikino kiekvieną narį – įteikė LSDP nario bilietą bei socialdemokratinį ženkliuką su tradicine simboline rože.

Naujai priimtiems nariams V. Makūnas pristatė pranešimą apie LSDP Kauno rajono skyriaus veiklą. Supažindino su skyriaus struktūra, 2011–2015 metais vykdomos programos konkrečiais įsipareigojimais bei dabartine situacija. Pranešime didelis dėmesys buvo skirtas vienai iš svarbiausių skyriaus pastarųjų veiklų – 2012 metų LR Seimo rinkimų – rezultatų apžvalgai ir įvertinimui. Naujai priimtiems nariams pristatytos svarbiausios skyriaus veiklos bei sritys: darbo aktyvinimas su jaunimu; veiklų aktyvinimas kultūros, sveikatos, sporto, švietimo, socialinės veiklos, verslo, kaimo plėtros srityse; bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis ir seniūnaičiais, ryšių su seniūnijomis plėtojimas; labdaros akcijų, kultūros renginių organizavimas. Supažindinta su 2013 m. kovo 23 d. LSDP Kauno rajono skyriaus vykusioje konferencijoje numatytomis gairėmis bei jų svarba, pasidalinta skyriaus veiklos rezultatų vertinimu Kauno rajono ir Lietuvos ekonominės bei socialinės aplinkos gerinimo kontekste.

Susirinkimo pabaigoje pirmininkas V. Makūnas visus naujai priimtus narius bei kartu dalyvavusius prezidiumo narius pakvietė prie kavos puodelio artimiau susipažinti, bičiuliškai pabendrauti, drauge pasidžiaugti skyriaus veikla bei darbais Kauno rajono labui.

LSDP nario bilietų įteikimo ceremonijos galerija.


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė