Vyko išplėstinis tarybos posėdis

2012 m. lapkričio 28 d. Skyriaus būstinėje vyko LSDP Kauno rajono skyriaus išplėstinis tarybos posėdis, skirtas apžvelgti 2012 m. LR Seimo rinkimus ir įvertinti jų rezultatus.

Renginyje dalyvavo LSDP veiklos Kauno rajono skyriaus koordinatorius Donatas Augulis, LSDP Kauno rajono skyriaus Tarybos nariai; naujai įstoję į partiją nariai;  skyriaus bičiuliai – Kauno rajono seniūnai.

Posėdžio pradžioje buvo pasidžiaugta, kad Kauno r. skyriaus gretos pasipildė naujais nariais, – jiems įteikti simboliniai rožių žiedai. Taip pat pasidžiaugta naujai įsisteigusia 39 – ta LSDP Kauno rajono skyriaus Pažėrų grupe, kurios pirmininke tapo Laura Kimantienė, o iždininkas – Robertas Manukian. Sėkmingai įgyvendinamas LSDP Kauno rajono skyriaus vienas iš veiklos uždavinių – siekti, kad LSDP grupės būtų įsisteigusios visose Kauno rajono apylinkėse.

Svarstant klausimą dėl išbraukiamų partijos narių, pirmininkas Valerijus Makūnas atkreipė dėmesį, kad būtina atsakingiau svarstyti naujų narių kandidatūras, jiems teikiamas rekomendacijas. Tačiau pasidžiaugė, kad išsigryninus skyriuje liks tik patys tikriausi partijos nariai.

Kauno rajono skyriaus pirmininkas pateikė 2004, 2008 ir 2012 m. LR Seimo rinkimų rezultatų lyginamąją analizę. Pirmiausia dar kartą įvertino 2012 m. rezultatus, akcentavo, kad tai buvo ilgus metus lauktas rezultatas, nors sociologų prognozės prieš rinkimus toli gražu nebuvo daug žadančios… V. Makūnas atkreipė dėmesį į antrajame rinkimų etape nuveiktus darbus ir pasiektus puikius rezultatus.

Iš skirtingų perspektyvų analizuojant kelerių rinkimų į LR Seimą rezultatus didelis dėmesys skirtas pokyčių aptarimui, išskirti pagrindiniai iššūkiai. Nuosekliai ir išsamiai pateikta lyginamoji analizė leido teigti, kad tikrai yra apie ką pamąstyti ir įvertinus padaryti išvadas. „Kadangi vieni rinkimai baigėsi, o neilgai trukus prasidės kiti, kviečiu visus rimtai pasigilinti“, – pasiūlė pirmininkas, palyginęs 2012 m. rinkimų į Seimą abiejų apygardų rezultatus su bendrai visos Lietuvos mastu pasiektais rezultatais. „Grupių pirmininkų laukia įpareigojimas: susirinkimuose išnagrinėti, įvertinti savo apylinkės rinkimų rezultatus bei pateikti siūlymus, kuriuos būtų galima panaudoti, numatant strategiją savivaldos lygmeny“, – apibendrino pristatymą Valerijus Makūnas.

 Išplėstiniame tarybos posėdyje buvo pritarta naujai Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Angelės Ščiukauskienės kandidatūrai, akcentuoti jos profesiniai gebėjimai bei kompetencijos.

 Iždininkė Filomena Šerstabojevienė visiems priminė, jog metai eina į pabaigą, todėl reikalinga atsiskaityti dėl nario mokesčio už 2012 m. Posėdyje buvo priimtas nutarimas – LSDP narius, nemokančius nario mokesčio, siūlyti svarstyti LSDP Kauno rajono skyriaus Etikos ir procedūrų komisijai.

 Posėdžio metu taip pat svarstytas klausimas dėl artėjančios LSDP kalėdinės gerumo akcijos „Šilumos ir ramybės visiems“, aptartos galimybės dėl LSDP kalėdinių renginių organizavimo savose apylinkėse.

 Skirmantė Subačienė pateikė nagrinėjimui klausimą dėl LSDJS Kauno rajono skyriuje veiklos atkūrimo ir aktyvinimo. Pristatė dabartinę situaciją, pasidalino žiniomis, kas jau atlikta sprendžiant problemą šiuo klausimu. Pirmininko pavaduotojas Gediminas Rušas paskirtas atsakingu už jaunimo veiklą, o grupės pirmininkai įpareigoti inicijuoti LSDJS veiklą savo grupėse. „Svarbiausia turi norėti patys jaunimiečiai, tai yra turi būti jų iniciatyva“, – atkreipė dėmesį LR Seimo narys Antanas Nesteckis.

Kauno rajono skyriaus koordinatorius Donatas Augulis pasidžiaugė ir padėkojo visiems už naudingą ir produktyvų darbą posėdyje.

Posėdžio pabaigoje patys gražiausi linkėjimai, pasveikinimas ir Algirdo Butkevičiaus padėkos raštas buvo skirti Juragių pirmininkui Petrui Jonaičiui prasmingo jubiliejaus proga.


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė