Kandidatas į Kauno rajono tarybą Nr. 17 Alfonsas Norkus

17. Alfonsas Norkus

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeris Kauno rajono socialdemokratų sąraše 17.
Savivaldos rinkimuose atstovauja Alšėnams.

Pareigos          

UAB „Giraitės vandenys“ inžinierius.

Pomėgiai

Mėgstu vairuoti automobilius, medžioti ir žaisti tinklinį.

Visuomeninė veikla

Esu Kauno rajono savivaldybės tarybos narys, tarybos kolegijos narys, Ūkio ir verslo komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komiteto narys, Procedūrų komisijos pirmininkas, Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo Kauno rajone komisijos narys, Daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo narys, Kauno rajono trišalės tarybos narys (pakaitinis), Mastaičių daugiabučio namo „Butas“ valdybos narys.

Gyvenimo kredo                       

„Gyvenimas yra toks, kokį stengiamės sukurti kitiems.“

Pagrindinis veiklos principas

„Ką darai – daryk gerai.“

Savivaldos sėkmės rezultatas

„Išplėtotas verslas, parama švietimui, socialinių klausimų sprendimas, sudarytos puikios sąlygos teisingai, aktyviai bendruomeninei veiklai tobulėti.“

Politinis kelias

Esu Lietuvos Socialdemokratų partijos narys  nuo 2001 m.  Man artimos socialdemokratinės idėjos. Socialdemokratai visada siekė ir siekia gerovės, kokybiško užimtumo ir geresnio gyvenimo visiems šalies gyventojams, stengiasi suteikti visuotinę galimybę gauti išsilavinimą, sveikatos priežiūrą, socialinę gerovę lygiomis teisėmis nepriklausomai nuo užimamų pareigų, finansinės padėties ar išsilavinimo.

Puoselėjamos vertybės

Skatinti Lietuvos valstybingumo raidą, užtikrinti demokratiją, socialinį, politinį teisingumą ir socialinių galimybių lygybę.

Papildoma informacija

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis. Esu inžinierius-mechanikas, profesinės edukologijos magistras.

Darbinė veikla

1998-2006 m. dirbau LŽŪU dėstytoju, LR Žemės ūkio rūmų vyriausiuoju specialistu profesiniam mokymui. Nuo 2006 m. iki 2007 m. dirbau Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotoju, 2007-2015 m. – Savivaldybės tarybos sekretoriumi. Šiuo metu esu UAB „Giraitės vandenys“ inžinierius.

Dirbdamas pedagoginį darbą su LŽŪU mokslininkais ir dėstytojais, vykdžiau mokslinę-metodinę veiklą žemdirbių profesinio rengimo klausimais. Parašiau daugiau kaip dešimt mokslinių straipsnių ir metodinių rekomendacijų profesinio rengimo tematika, rašiau mokslinį darbą „Profesinio mokymo turinio dinamika Lietuvoje“, tačiau šio darbo negyniau dėl sparčių pokyčių profesinio rengimo srityje. Taip pat buvau Žemės ūkio ministerijos Mokymo metodikos centro Profesinio rengimo programų ir mokymo įstaigų ekspertas.

Tobulinau kompetencijas „DEULA Nienburg“ technikos mokymo centre Vokietijoje,  Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos ir Lietuvos Žemės ūkio universitetuose, įvairių ministerijų organizuojamose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ir kursuose, dalyvavau Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Kauno apskrities organizuotoje išvykoje į Briuselį tema „Susipažinimas su ES institucijų veikla“.

Įsipareigojimai – pagrindiniai darbai ir investicijos

Sieksiu, kad per artimiausius ketverius metus Alšėnų seniūnijoje būtų įgyvendinti šie stambiausi projektai:

• Mastaičiuose pastatyta pradinė mokykla, darželis, kultūros centras, būtų rekonstruotas baseinas.

• Nuo Mokslo gatvės, Pažėrų kryptimi, J. Lukšos gatvėje įrengtas šaligatvis, nes tai labai sparčiai besiplečianti Mastaičių gyvenvietės vieta.

• Išasfaltuota Vyčio Kryžiaus gatvė ir įrengtas Garliavos apvažiavimas link Technikumo gatvės Kaune.

• Išasfaltuotos Lakštingalų, Kampiškių gatvės, renovuota Mokslo gatvė, sutvarkytas apvažiavimas link Stanaičių.

• Pažėruose pastatyti buitinių nuotekų įrenginiai, o Mastaičių gyvenvietėje pastatyta buitinių atliekų konteinerių aikštelė.

• Spręsiu kitas rajono gyventojų iškeltas problemas.

Atsakymai į Blic klausimus

1) Jūsų gyvenimo autoritetas, įkvėpėjas?
Lietuvoje – V. Adamkus, A. M. Brazauskas, rajone – P. Mikelionis.

2) Kur ir kodėl norėtumėte nukeliauti?
JAV, Tailandą.
3) Mėgstamiausia knyga / filmas.
Daug knygų – detektyviniai romanai ir šiuolaikiniai detektyviniai filmai.

4) Kuo pastaruoju metu labiausiai džiaugiatės?
Džiaugiuosi, kad dirbu ir gyvenu Kauno rajone, nes puikiai žinau kai kurių kitų rajonų gyventojų padėtį ir problemas.

5) Sutinkate save 18-metį – ką jam pasakytumėte?
Neišvyk iš Lietuvos. Čia Tavo Tėvynė, Tėviškė, Gimtieji namai, draugai, čia Tavo „slaptos“ vietos, kur džiaugdavaisi laimingomis minutėmis ar verkdavai sunkiomis valandomis. Čia viskas TAVO. Mylėk Lietuvą – nuostabų kraštą. Juk čia Lietuva, čia lietūs lyja… Kaip malonu visa tai turėti šalia. Svetur visada būsi svetimas. O tai skaudu žinoti ir jausti.
6) Be ko neįsivaizduojate savo gyvenimo?
Be darbo, šeimos, gerų kaimynų  ir puikios operetės.

7) 3 svarbiausi Jūsų charakterio bruožai.
Principingumas, atsakomybė, atjauta.

8) Mėgstamiausia Kauno rajono vieta.
Kadagių slėnis, Arlaviškės, Kauno marios.

9) Kodėl gera gyventi Kauno rajone?
Rūpinamasi rajono vaikų ugdymu, sprendžiamos jaunų šeimų problemos, siekiama sukurti daugiau darbo vietų – visa tai lemia žmonių gyvenimo gerovę ir kokybę.

10) Palinkėjimas rinkėjams.
Rinktis tuos, kurie dirba, išpildo įsipareigojimus, o ne tuos, kurie žada ir teisinasi.


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė