Kandidatė į Kauno rajono tarybą Nr. 14 Rasa Kazakevičienė

14. Rasa Kazakevičienė

Numeris Kauno rajono socialdemokratų sąraše 14.
Savivaldos rinkimuose atstovauja Akademijai.

Amžius             

47 m. (g. 1971).

Pareigos          

  • Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė.
  • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tautinių šokių ansamblio „Ave Vita“ choro grupės vadovė.

Pomėgiai ir visuomeninė veikla

  • Aktyvi gimnazijos bendruomenės narė.
  • 2017 m. už sėkmingą jaunųjų talentų ugdymą ir nuoširdų pedagoginį darbą įteiktas Kauno rajono savivaldybės III lygio Garbės ženklas.
  • Daug kartų skatinta gimnazijos, rajono, respublikos atsakingų vadovų padėkomis bei apdovanojimais.

Pomėgiai

Menai: dailė, muzika, literatūra. Meninė veikla ir pomėgiai formuoja ir turtina asmenybę, vidinį pasaulį, tarpusavio santykius. Meninė veikla skatina kūrybiškumą. Didžiausia atgaiva sielai- darbas su UKG mokinių vokaliniu kolektyvu „Drevi“ bei LSMU studentų choro grupe „Ave Vita“. Vaikų kolektyvas „Drevinukas“,  jaunuolių mišrus vokalinis ansamblis „Drevi“- nuolatiniai tarptautinių, respublikinių, rajono konkursų, festivalių dalyviai bei nugalėtojai, „Dainų švenčių“ dalyviai.

Gyvenimo kredo                       

Pasitik kiekvieną dieną atvira širdimi! Keisdami save, keičiame pasaulį aplink save.

Politinis kelias

Nepriklausau jokiai partijai, tačiau  socialdemokratų partijos vertybinės nuostatos sutampa su mano asmeninėmis nuostatomis. Socialdemokratai laikosi nuostatos, kad pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Negalima žeminti ar diskriminuoti žmogaus ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, tautybės, kalbos, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų. Tai judėjimas už gerovę, laisvę, socialinį teisingumą ir taiką.

 Labai svarbu auganti karta, jos kūrybiškumo ugdymas. Privalome padėti augančiajai kartai puoselėti mūsų kultūros vertybes, užtikrinti, kad būtų brandinamas mūsų nacionalinės tapatybės suvokimas, puoselėjama lietuvių kalba ir etninė kultūra, užtikrinta profesionalaus meno kokybė ir sklaida, saugomas mūsų tautos kultūros paveldas.

Ypač pritariu socialdemokratų išsakytai vertybei, jog visuomenė turi tinkamai pasirūpinti tais, kurie savo darbu prisidėjo prie šalies klestėjimo, gerovės kūrimo. Baigęs aktyvią darbo veiklą žmogus turi jaustis visaverčiu šalies piliečiu, turėti materialinį pagrindą, nepatirti socialinės atskirties ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Aprūpinta senatvė – stabilios visuomenės požymis.

Pasinaudodama savo pedagogine, profesine ir komunikacine patirtimi tikiuosi būti naudinga atstovaudama rajono gyventojus sprendžiant vietos savivaldos problemas, susijusias su švietimu, ugdymu, kultūra, vietos bendruomenių bei socialiniais klausimais.

Atsakymai į Blic klausimus

1) Jūsų gyvenimo autoritetas, įkvėpėjas?
Žmogus, į kurį galiu lygiuotis, visuomet buvo šalia. Jis ragino žengti pirmyn, nenuleisti rankų, siekti užsibrėžto tikslo, tikėjo manimi. Skatino kovoti dėl gražesnių idėjų, gražesnės, teisingesnės rytdienos. Vienas svarbiausių šio Žmogaus bruožų – gebėjimas priimti teisingus sprendimus be panikos, ramiai ir tik tuomet, kai yra apgalvoti visi „už“ ir „prieš“, kad vėliau netektų gailėtis. Šis Žmogus- Mano Tėtis. Jis- Sąžinė  ir Teisybė.

2) Kur ir kodėl norėtumėte nukeliauti?
Pačios maloniausios kelionės – po dar man pačiai neatrastas Lietuvos istorines vietas.
3) Mėgstamiausia knyga / filmas.
Labiausiai patinka skaityti knygas, kurios atspindi mano krašto istoriją. Norą domėtis Lietuvos praeitimi nuo vaikystės įskiepijo Tėvai. H. Auderska „Karalienė Bona“, E. Malūkas „Karalienė Barbora“, Kristina Sabaliauskaitė „Silva Rerum“- nuostabios knygos suvokti, iš kur atėjome, kuo gyvenome, kas mūsų šaknyse bei kas mūsų širdyse.

4) Kuo pastaruoju metu labiausiai džiaugiatės?
Pastaruoju metu labiausiai džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo darbų bei idėjų tęsiniu: ugdytinių- mišraus vokalinio ansamblio „Drevi“ pasiekimais ir noru muzikuoti. Jų užsidegimu dainuoti liaudies, partizanų dainas. Didžiuojuosi savo asmeniniais vaikais – Ąžuolu ir Austėja. Jų ėjimu teisingu keliu, vertybių pasirinkimu.
5) Sutinkate save 18-metę – ką jai pasakytumėte?
Būsi laiminga! Siek drąsiai to, ko sieki! Esi ir nuolat būsi Gyvenimo mylima!
6) Be ko neįsivaizduojate savo gyvenimo?
Nepavyktų įsivaizduoti gyvenimo be darbo su vaikais. Jis kasdien teikia teigiamas emocijas. Juk visos teigiamos emocijos – džiaugsmas, entuziazmas, meilė – padeda judėti į priekį ir siekti užsibrėžtų tikslų.
7) 3 svarbiausi Jūsų charakterio bruožai.
Sąžiningumas, atkaklumas, nuoširdumas.
8) Mėgstamiausia Kauno rajono vieta.
Kamšos botaninio-zoologinio draustinio pažintinis takas.
9) Kodėl gera gyventi Kauno rajone?
Kauno rajonas – tradicijas puoselėjantis rajonas. Gilios idėjos perduodamos iš kartos į kartą. Gamtos apsupty skęstantys miestai, miesteliai džiugina akį ir širdį. Tai mūsų namai!
10) Palinkėjimas rinkėjams.
Būkime laisvi! Širdimi, protu, suvokimu! Būkime atsakingi – darbuose, idėjose, apsisprendimuose!

Nuotraukų galerija


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė