Kandidatė į Kauno rajono tarybą Nr. 5 Violeta Boreikienė

Veiklos kryptys

Numeris Kauno rajono socialdemokratų sąraše 5.
Savivaldos rinkimuose atstovauja Kauno rajono gyventojams.

Pareigos 

Kauno rajono savivaldybės mero patarėja ekonomikos, investicijų, verslo klausimais.

Devizas

Gerbti, girdėti ir ginti.

Gyvenimo misija

Padėti žmonėms.

Veiklos kryptys 

* Kauno rajono ekonominis ir socialinis vystymasis
* Lietuvos ir užsienio investicijos Kauno rajone
* naujų darbo vietų kūrimas
* mokesčių politika.
„Lietuvos žmonių gerovė didele dalimi priklauso nuo ekonominės plėtros, verslo sukuriamos pridėtinės vertės.

Didėjant investicijoms, augant gyventojų užimtumui, kuriamos naujos darbo vietos, didėja darbo mobilumas ir vartojimas. Skatinant socialiai atsakingo verslo plėtrą, daugiau surenkama mokesčių. Teisingai juos paskirstę, galime ženkliai prisidėti sprendžiant socialinės nelygybės visuomenėje klausimus, didinant švietimo, kultūros ir socialinės srities darbuotojų darbo užmokestį, iš esmės sprendžiant jaunimo nedarbo problemas ir prisidedant prie itin aktualios valstybėje problemos sprendimo – senelių ir neįgaliųjų priežiūros ir globos”, – įsitikinusi V. Boreikienė.

2014-2018 m. svarbiausi nuveikti darbai 

1. Kauno rajono mero Valerijaus Makūno patarėja V.Boreikienė prisidėjo prie investuotojų pritraukimo į Kauno rajoną, didinant gyventojų užimtumą ir kuriant naujas darbo vietas.
2. V. Boreikienės pastangomis (kartu su LEZ partneriais) Kauno rajono savivaldybė pristatyta Didžiosios Britanijos žurnalui „Financial Times fDi Magazine“, teikiančiam pasaulio investuotojams  informaciją apie patrauklias teritorijas investicijoms.
3. Kauno rajono savivaldybė pelnė Europos pripažinimą ir aukštus apdovanojimus 2017 m. Europos Verslo Asamblėjos (Jungtinė Karalystė), Swiss Institute of Quality Standarts (Šveicarija), Medical Association (Belgija), Academic Union Oxford (Jungtinė Karalystė) organizuojamame renginyje „Excellence in Quality“. Jame V .Boreikienė skaitė pranešimą ir iš Šveicarijos parvežė Kauno rajonui vėliavą ir sertifikatą už inovacijas bei verslui palankių sąlygų kūrimą. Šie svarūs įvertinimai sudarė sąlygas didinti Kauno regiono socialinės, investicinės ir turizmo aplinkos patrauklumą tarptautiniu mastu.
4. TOP 10: 2018 m. Kauno regionas, vertinant ekonominį efektyvumą, pateko į užsienio investicijoms geriausių mažųjų Europos regionų 10-tuką ir į mažųjų Europos regionų, kuriuose aukštas pozicijas užima žmogiškasis kapitalas ir gyvenimo kokybė, 10-tuką.
5. V. Boreikienė yra Viešos ir privačios partnerystės būdu (PPP) įgyvendinamo projekto “Zapyškio pagrindinės mokyklos sporto salės statyba, Kačerginės pradinės mokyklos modernizavimas ir sporto salės statyba,
plaukimo baseino Mastaičiuose modernizavimas ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos statyba” viena iš iniciatorių
6. Siekė, kad būtų nutiestas dviračių-pėsčiųjų takas Girionyse.

Kasdienė veikla ir rezultatai 

* V.Boreikienė aktyviai dalyvauja Vyriausybės ir LR Seimo organizuojamuose aktualių klausimų savivaldai, regionų politikai svarstymuose, forumuose, konferencijose. Analizuoja problemas ir teikia pasiūlymus per Savivaldybių asociaciją arba per savivaldybės atsakingus skyrius.
* Teikia merui ekonominių-socialinių rodiklių ataskaitas.
* Inicijavo ir organizavo Kauno rajono savivaldybės ir Vyriausybės atsakingų institucijų vadovų pasitarimus strateginiais transporto infrastruktūros klausimais, aktualiais LEZ, Kumpių k. ir Akademijos teritorijoms. Sprendimų įgyvendinimas – jau pakeliui.
* Prisidėjo prie Kauno rajono savivaldybės, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Antano Stulginskio universiteto bendradarbiavimo, jaunimo verslumo skatinimo.
* Buvo atsakinga už ne vieną renginio (forumo) organizavimą strateginiais ekonominės plėtros, mokesčių politikos šalies mastu ir kitais klausimais.

Kertiniai tikslai 2019-2022 m.

  1. Didžiąją laiko dalį skirti investicijų pritraukimui į Kauno rajoną, darnios plėtros ir socialinės ekonomikos vystymuisi.

  2. Prisidėti prie paslaugų prieinamumo ikimokyklinio ugdymo įstaigose didinimo. Šiuo metu eilėje laukia 550 vaikučių.
  3. Socialinių paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas Kauno rajono gyventojams. Senyvo amžiaus žmonių globa.Paslaugų prieinamumo didinimas.

• V.Boreikienė yra baigusi Vilniaus Universitetą ir Vytauto Didžiojo universitetą – ekonomikos ir vadybos magistro studijas.
• Buvusi Kauno miesto tarybos narė, strateginio planavimo ir savivaldos komiteto pirmininkė, Kauno politikių klubo „Milda“prezidentė.
• 2000-2004 m. – LR Seimas, Seimo nario prof. Kęstučio Glavecko padėjėja.
• 2004-2008 m. kadencijos LR Seimo narė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko pavaduotoja, antikorupcinės komisijos pirmininko pavaduotoja, verslo pakomitečio narė.
• 2009-2012 m. koncerne „Achemos grupė“, Rinkodaros departamento direktoriaus pavaduotoja, UAB „Balturas“ direktorė, direktorė plėtrai, UAB Grand Spa Lietuva valdybos narė.
• 2013 – 2014 m. – Biomasės gamintojų ir vartotojų asociacijos prezidentė.
• Nuo 2014 m. birželio dirba Kauno rajono savivaldybėje – mero patarėja ekonomikai, investicijoms.
• Politikoje aktyviai veikia 23 metus.
• Šeima – vyras Romualdas, vaikai – Lina, Vaida, Rytis.

Vertybės 

„Bėgant metams, išsiugdžiau jautrumą visuomenės problemoms, siekį ir gebėjimus jas spręsti“, – pasakoja V.Boreikienė. Jos vertybių sąraše – iniciatyvumas, ryžtingumas, organizuotumas, atsakingumas, paprastumas, komunikabilumas.
23 metų politinės veiklos stažą turinti moteris reikli sau, ir aplinkiniams.
„Man gana sudėtinga dirbti kitų stiprių asmenybių šešėlyje, nes gyvenimas subrandino valdingą charakterį ir geriausią rezultatą pasiekiu dirbdama viena, kai nereikia su niekuo derinti klausimo – prisipažįsta Violeta. – Vis dėlto esu komandos žmogus, mane įkvepia bendri tikslai, kuriems pasiekti reikia įvairių kompetencijų. Nevengiu iniciatyvos ir atsakomybės, bet jei matau beprasmiškas diskusijas, atsitraukiu”.

Darbšti nuo vaikystės 

„Nuo mažens tėvai skatino dirbti sunkius ūkio darbus, – prisimena V.Boreikienė. – Todėl sunkių darbų nebijau, nevengiu jų ir šiandien. Dar būdama paauglė supratau tiesą, kuria vadovaujuosi visą gyvenimą: sėdėdamas sudėjęs rankas, nieko nepasieksi”.
Mažoji Violeta augino gyvulius, kapojo malkas, mokėjo atlikti ir gyvenamojo būsto remonto darbus.
„Tėvelius visada stengiausi nustebinti atliktais darbais. Pareina tėvai iš darbo, o kieme nebėra sukapotų malkų krūvos, jos jau suneštos į ūkinį pastatą. Anglių krūvos irgi nebėra, sunešta. Mama rasdavo sutvarkytus namus, pakurtą krosnį, pašertus gyvulius”. – pasakoja V.Boreikienė apie jau vaikystėje susiformavusį charakterio bruožą: turėk tikslą ir padaryk daugiau, nei iš tavęs tikimasi.
„Lankiau Tauragės muzikos mokyklą. Baigiau smuiko klasę. Dainavau mokyklos estradiniame ansamblyje, grojau kaimo kapeloje, sportavau trenerio Marcelino Zelbos rankinio mokykloje, lankiau kraštotyros būrelį”. – vardija V.Boreikienė veiklas, į kurias buvo pasinėrusi aktyvi, kūrybinga, organizuota, atkakli mergaitė, būsimoji politikė.

Didžiausias autoritetas – Mama

Pavyzdys, kurį augdama mačiau kasdien šalia, buvo mano mamytė. Ji turėjo bene didžiausios įtakos, formuojantis mano vertybių sistemai”.
Violetos mama dirbo Tauragės Raijkopsąjungoje vyriausia ekonomiste, jos nuotrauka ilgus metus kabėjo Garbės lentoje. Tėvelis dirbo vairuotoju.
„Mama buvo visų sprendimų šeimoje iniciatorė, organizatorė, ji darė viską, kad vaikai galėtų siekti aukštojo mokslo”, – prisimena V.Boreikienė. Mano Tėtė taip pat pasižymėjo neeiliniu darbštumu, yra labai kantrus ir šiuo metu esu jam labai dėkinga už senstančios mamytės priežiūrą.
Būdama moksleivė Violeta svajojo tapti gydytoja. Kodėl pasirinko kitokį kelią?
„Paskutinę minutę dokumentus įteikiau Vilniaus universiteto prekybos fakultete, – pasakoja V. Boreikienė. – Kodėl nebandžiau stoti į Kauno medicinos universitetą? Pirmas egzaminas buvo fizika. Jos labai nemėgau, nors mokykloje ir turėjau įvertinimą labai gerai. Žinodama, kad į KMI labai sunku įstoti, nutariau nerizikuoti. Dabar labai gailiuosi”.
Vilniaus universiteto ekonomikos studente Violeta tapo puikiai išlaikiusi stojamuosius egzaminus.

Blic klausimai Violetai Boreikienei 

1. Jūsų gyvenimo autoritetas, įkvėpėjas?
Mama.
2. Be ko neįsivaizduojate savo gyvenimo?
Be aktyvios veiklos.
3. Mėgstamiausia knyga.
„Becoming Michelle OBAMA“.
4. Kuo labiausiai džiaugiatės?
Labai džiaugiuosi turėdama gyvus Tėvelius, kurie šiemet švęs 85-ąjį jubiliejų. Esu labai laiminga turėdama nuostabius anūkus: Skylą, Luką ir Mileną.
5. Jei sutiktumėte save aštuoniolikametę, ką pasakytumėte  ?
Ryžtingai siek nusibrėžto tikslo. Jeigu ir nepasiseks, nenuleisk rankų.
6. Trys svarbiausi jūsų charakterio bruožai.
Atsakingumas, ryžtingumas, jautrumas aplinkai.
7. Mėgstamiausia vieta Kauno rajone.
Kauno Marių regioninis parkas – Girionys.
8. Kodėl gera gyventi Kauno rajone?
Čia natūrali gamta darniai dera su gyvenamąja aplinka, išvystyta infrastruktūra.
9. Palinkėjimas rinkėjams.
Nemeskite kelio dėl takelio. Svarbiausia – stabilumas, todėl linkėčiau išsirinkti tokią valdžią, kuria pasitikite ir matote realius jos nuveiktus darbus. Teigiamus pokyčius garantuoja tik darbų tęstinumas.

Nuotraukų galerija

 


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė