Sveikiname

Clipboard01

 

 

Tolyn pašėlęs Laikas lekia.
Palaiminki gerumą, Laike,
Žmonių, kuriuos kasdien matau.
Tešviečia saulė Jiems skaisčiau,
Suteiki visa, ko Jiems reikia.

Alma Karosaitė

 
 
 

Sveikiname visus bičiulius, gimusius sausio mėnesį!

Jų tarpe -

2 d.  Joną Mykolaitį

8 d.  Arą Žemaitaitį

9 d.  Simoną Vitkauskienę

13 d.  Algirdą Žandarą

15 d.  Viktor Aleksejevič

15 d.  Gintautą Simanaitį

16 d.  Violetą Armolaitienę

18 d.  Saulių Davainį

19 d.  Mantą Stankevičių

20 d.  Astą Baliūnienę

26 d.  Rūtą Rudžianskaitę-Kvaraciejienę

26 d.  Mindaugą Laukį

26 d.  Antaną Nesteckį