Sveikiname

pauksciai 2

 

Baigės rugsėjis! Po orą bailiai
Voratinkliai draikės be vėjo;
Šypsojo saulė, bet jos spinduliai
Tarytum sudiev tekalbėjo.

Klykdamos žąsys ir gervių pulkai
Į pietus padangėmis traukė.
Apdaro žalio netekę miškai
Tik pirmojo šalčio belaukė.

 

Maironis

 
 

Sveikiname spalio mėnesį gimusius bičiulius!

Jų tarpe -

6 d.  Eglę Rutkauskienę

15 d.  Jolitą Velžienę

21 d. Paulių Visocką

25 d. Laurą Kimantienę

25 d. Rūtą Slivinskienę

29 d. Valerijų Makūną

29 d. Angelę Ščiukauskienę