2020 M.

2020 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai (II turas)

Pakartotinio balsavimo rezultatai Raudondvario (Nr.65) apygardoje

Kandidatas

Iškėlė

Paduotų balsų skaičius

apylinkėse

paštu

iš viso

% nuo galiojančių biuletenių

% nuo dalyvavusių rinkėjų

Viktoras PRANCKIETIS Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

5501

1091

6592

51,52

50,01

Raminta POPOVIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija

5041

1163

6204

48,48

47,07

Iš viso

10542

2254

12796

100,00

97,08

 

Pakartotinio balsavimo rezultatai Garliavos (Nr.66) apygardoje

Kandidatas

Iškėlė

Paduotų balsų skaičius

apylinkėse

paštu

iš viso

% nuo galiojančių biuletenių

% nuo dalyvavusių rinkėjų

Justinas URBANAVIČIUS Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

6779

1373

8152

54,08

52,43

Paulius VISOCKAS Lietuvos socialdemokratų partija

6062

859

6921

45,92

44,51

Iš viso

12841

2232

15073

100,00

96,94

…………………………………………………………..

Lietuvos socialdemokratų kandidatų SĄRAŠAS

Seimo rinkimų PROGRAMA

KAUNO RAJONO SOCIALDEMOKRATŲ KANDIDATAI Į LR SEIMĄ

uz-kauno-rajona-2020

 

 

 

 

Vienmandatėse rinkimų apygardose:

Raudondvario - Raminta Popovienė

Garliavos - Paulius Visockas

 

Daugiamandatėje rinkimų apygardoje:

Nr. sąraše 8 - Raminta Popovienė

Nr. sąraše 24 - Violeta Boreikienė

Nr. sąraše 44 - Antanas Nesteckis

Nr. sąraše 93 - Paulius Visockas

Nr. sąraše 105 - Šarūnas Šukevičius

 

RAMINTA POPOVIENĖ: POLITIKAI REIKIA ŠIRDIES

Raminta Popovienė, kandidatė į LR Seimą Raudondvario rinkimų apygardojeEsu įsitikinusi, kad viena didžiausių Lietuvos žmonių vilčių – tai Seimas, dirbantis ne stambiajam kapitalui, o visiems. Mūsų valstybei reikia daugiau socialinio jautrumo, teisingumo, gerai apmokamų darbo vietų, orių pensijų. Todėl, atstovaudama Kauno rajono ir Lietuvos žmonėms, kartu su LSDP komanda sieksiu įgyvendinti visiems teisingos Lietuvos  principą.

Mes, socialdemokratai, remiamės Skandinavijos patirtimi, kur valstybė yra Tautos namai, kurių pamatų tvirtumą lemia tai, kad piliečiai palaiko vienas kitą. Tai galima pasiekti mažinant pajamų nelygybę, kuriant bendrą kultūros erdvę, įtraukiant piliečius į valdymą. Šiandien taip pat labai svarbu sustabdyti gamtos niokojimą.

Gerovės valstybę įmanoma sukurti ne dalijant išmokas, o užtikrinant užimtumą ir orias pajamas.

Praėjusią kadenciją inicijavau pataisas, kurios pagerino medicinos, socialinių paslaugų prieinamumą, atsirado žinių vertimai į gestų kalbą. Sieksiu, kad valstybė remtų jaunas šeimas, kad būtų užtikrintos teisės gauti paramą nedarbo, ligos, maitintojo netekimo, našlystės atvejais. Būtina atsidėkoti senjorams už indėlį kuriant valstybę ir užtikrinti jų orią senatvę. Svarbu, kad vyresni kaip 65 metų asmenys gautų nemokamus vaistus.

Kultūrai Lietuvoje skiriama vos 1,1 proc. šalies BVP, jį didinsime iki 2 proc. Atsiliekame nuo kaimynų lenkų, latvių, estų ir pagal švietimo finansavimą. Socialiniams darbuotojams nustatysime 4 dienų darbo savaitę, sumokant visą užmokestį.

Kartu su savivaldybėmis toliau įgyvendinsiu sveiko maisto prieinamumo vaikams, apsaugos nuo žalingų įpročių priemones.

Sieksiu stiprinti bendruomenės, kad jos galėtų teikti paslaugas, kurti darbo vietas. Aš už tai, kad vykdant administracines pertvarkas lemiamą žodį tartų gyventojai.

Turiu patirties, nuoširdžiai myliu savo kraštą, todėl viliuosi, kad gavusi Jūsų pasitikėjimą, galėsiu tęsti pradėtus darbus.

Už visiems teisingą Lietuvą, už Kauno rajonąIšsamiau skaitykite ČIA

P a s i s a k y m a i  ž i n i a s k l a i d o j e:

Negalia neturi atskirti ir įkalinti

Keturių dienų darbo savaitė – kam ir kodėl tokios reikia

Užteks rūšiuoti vaikus į brangius ir pigius

Naikindama nepritaikytas apylinkes VRK sprendžia savo problemas, bet ne neįgaliųjų

Kaukių balius: šioje šalyje nėra vietos kitiems ligoniams

Egzaminas, kurį laikydami susimovėme. Ar esame pasirengę perlaikyti?

Koronavirusas siunčia mums gerą žinią

Žemasis politikos pilotažas – atkeršijo vaikams

Seimas užbėgo už akių V. Matijošaičio planams: reikės apklausti visus perdalijamos teritorijos gyventojus

Tegul V. Matijošaičio užmojus vertina visi Kauno rajono žmonės

Neperžengiamus slenksčius neregiams palieka ir valdžia

Ar tai reiškia, kad Kauno rajonas gali prisijungti Kauno miesto teritorijas?

Nuo ko V. Matijošaitis gelbės Kauno rajoną?

Seimas imasi socialdemokratės įstatymo pataisų: pusė LRT programų būtų su titrais

Vaikų mitybą veikia milžiniški komerciniai interesai

Visuomeninis transliuotojas turi pritaikyti programas neįgaliesiems

Maitinimo revoliucija: nevykęs A. Verygos receptas

Tarptautinėje konferencijoje – raginimai spręsti Lietuvos kurčiųjų problemas: tūkstančių žmonių galimybės vis dar ribojamos

Negalią turinčios moterys – atskirtos ir atstumtos

Ligonio slauga – tik artimųjų rūpestis?

Ką pasirinksime: gerovės valstybę ar valstybės pabaigą?

„Alergija plinta. Jau reikia ir politikų pagalbos“

Vaikų mityba susirūpino ir Seimas

Svarbiausia – nepalikti kurčiųjų socialinėje atskirtyje

 

VIOLETA BOREIKIENĖ: DIRBSIU JŪSŲ GEROVEI

Violeta BoreikienėPagarba žmogaus teisėms, lygios galimybės, visuomenę telkiantis solidarumas ir socialinis teisingumas. Tokias pagrindines vertybes puoselėja Lietuvos socialdemokratai, todėl aš – kartu su jais.

Socialdemokratai atstovauja tiems, kurie gyvena iš savo darbo. Žinau, ką tai reiškia, nes darbo, neretai sunkaus, fizinio, skonį pažįstu nuo vaikystės. Mano delnai kieti. Jie užgrūdinti, nes laikė ir kauptuką, ir kastuvą, ir kibiro rankeną.

Gyvenimas išmokė ir kitų dalykų, kuriems triūso, tik jau nebe fizinio, reikėjo daug. Gebėjimas sistemiškai mąstyti, analizuoti visuomenei aktualius klausimus ir pasiekti geriausią sprendimą esamuoju laikotarpiu – tai, ko išmokau kaupdama teorines žinias ir taikydama jas praktikoje, padėjo dirbant valstybės ir savivaldybių valdymo verslo ir ekonomikos srityse. Esu iniciatyvi, organizuota ir visuomet atsakau už savo sprendimus.

Buvau LR Seimo narė, Kauno rajono savivaldybės mero patarėja ekonominės plėtros, verslo ir investicijų klausimais, dabar – Kauno rajono savivaldybės tarybos narė, Ūkio ir darnios plėtros komiteto pirmininkė, Keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisijos pirmininko pavaduotoja.

Būdama Seimo nare pateikiau daugiau kaip 200 pataisų, pasiūlymų ir paklausimų Vyriausybei. Mano iniciatyvos – grąžinti nusavintas pensijas dirbantiems pensininkams, parengti Baudžiamojo kodekso pataisas, padedančias ginti smurtą šeimoje patyrusius asmenis, kartu su kolega Seimo nariu pasiekėme, kad būtų padidintos laidojimo pašalpos, inicijavau Triukšmo valdymo įstatymo pataisas – uždrausta triukšmauti nuo 18 val. iki 6 val., padidintos baudos kaimynams trukdantiems triukšmadariams. Inicijavau įstatymo pataisas dėl valstybės paramos modernizuoti daugiabučiams. Buvau viena tiesioginių mero rinkimų iniciatorė ir darbo grupės Seime pirmininkė.

Kandidatuoju į Seimą tam, kad prisidėčiau prie modernios, konkurencingos Lietuvos ekonomikos augimo, gyventojų užimtumo ir nedarbo problemų sprendimo.

ANTANAS NESTECKIS: VISKAS YRA ĮMANOMA

Antanas NesteckisDaugiau darbo, galimybių ir teisingumo, didesnių atlyginimų ir pensijų.

Tokios noriu Lietuvos, tokio Kauno rajono: gyventi valstybėje, kurioje mažiau socialinės, regioninės ir kitokios nelygybės, kur nėra skurdo, nuo visuomenės atskirtų žmonių, kur nėra bereikalingų įtampų tarp labiau ir mažiau pasiturinčių gyventojų.

Jau daugiau nei 40 metų gyvenu Kauno rajone, nors esu žemaitis, gimęs ir augęs netoli Plungės. Čia, Kauno rajone – mano vaikų ir anūkų namai, ir man rūpi, kuo ir kaip gyvena pakaunės krašto žmonės. Tik gerai pažinodamas savo kraštą galiu efektyviai dirbti Seime ir priimti sprendimus, geriausius visiems Lietuvos žmonėms.

Daugiausiai patirties turiu valstybės finansų srityje. Daugiau kaip dešimtmetį buvau Kauno apskrities mokesčių inspekcijos vadovas, dvi kadencijas ( 1992-1996 m. ir 2012-2016 m.) dirbau LR Seime, buvau biudžeto ir finansų komiteto narys. Esu tikras – šiandien viena didžiausių Lietuvos problemų – netinkamai subalansuota mokesčių sistema ir didžiulis šešėlis. Būtent dėl jo kasmet netenkame bent 3 mlrd. eurų, kurie galėtų būti skirti mokytojų, gydytojų, policijos pareigūnų, gaisrininkų atlyginimams, pensijoms ir kt.

Dirbamas Seime buvau vienas efektyviausių Seimo narių. Tai reiškia, kad dauguma mano pateiktų įstatymų pakeitimų buvo priimti. Daug metų dirbu Kauno rajono savivaldybės taryboje, buvau jos administracijos direktorius, šiuo metu esu mero pavaduotojas. Turiu nemažai patirties ir žinių, esu atsakingas ir atkaklus siekdamas tikslų, dirbu neskaičiuodamas valandų, todėl galiu būti naudingas ir Kauno rajono, ir visos Lietuvos žmonėms.

Seime teiksiu teisės aktų projektus ir balsuosiu už: socialinės atskirties, skurdo mažinimą, atlyginimų ir pensijų didinimą; subalansuotą mokesčių sistemą ir šešėlio mažinimą; stabilų ekonomikos augimą, Lietuvos ūkio konkurencingumo didinimą; investicijų didinimą, darbo vietų kūrimą ir regioninės atskirties mažinimą; pagalbą jaunoms šeimoms mokantis, auginant vaikus, įsigyjant būstą.

Viskas yra įmanoma. Tikiu Kauno rajonu ir jo galimybėmis. Tikiu Lietuva ir jos žmonėmis.

PAULIUS VISOCKAS: ATSIGRĘŽTI Į PAPRASTĄ ŽMOGŲ

Paulius  VisockasAš – Paulius Visockas. Mokytojas, trijų dukrų tėtis ir Kauno rajono patriotas. Šiame krašte gyvenu 30 metų – tai mano protėvių žemė, daugiau kaip 20 iš jų dirbu Kauno rajono žmonėms.

1997 m. tapau Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos mokytoju. 2015 m. buvau išrinktas į Kauno rajono savivaldybės tarybą, o 2017 m. buvau paskirtas Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotoju. Mokytojo ir savivaldos politiko patirtis man leido pažinti nuostabius šio krašto žmones. Girdžiu ir džiaugsmus, ir problemas, žinau gyventojų lūkesčius ir nusivylimus.

Esu įsitikinęs, viena didžiausių mūsų šalies problemų – socialinė atskirtis ir nevienodai teisinga Lietuva. Būtent dėl to vis daugiau žmonių susipakuoja savo gyvenimus į lagaminus ir išskrenda iš Lietuvos be bilieto atgal. Būtent dėl to skursta smulkusis verslas, tuštėja mokyklos, vis daugiau lėšų reikia skirti socialinėms išmokoms.

Gimiau paprastoje šeimoje ir viską savo gyvenime pasiekiau pats. Man nepadėjo įtakingi ar turtingi tėvai, puikiai žinau, kaip nelengva eiti savo tikslų ir svajonių link, kai šalia yra „gimusių su marškinėliais“.

Bet esu tikras: mūsų žmonės darbštūs, sąžiningi ir nori gyventi oriai. Mes norime dirbti ir užsidirbti, norime būti vertinami ir jaustis reikalingi. Norime tikėti ir pasitikėti savo šalimi.. Norime žinoti, kad visi esame vienodai vertingi savo šalies savo šalies piliečiai.

Todėl kartu su Lietuvos socialdemokratų partija kandidatuoju į Seimą. Manau, kad daug Seimo senbuvių turbūt jau pamiršo, kuo gyvena tikroji Lietuva, todėl noriu priminti – reikia visai nedaug, tiesiog atsigręžti į PAPRASTĄ ŽMOGŲ. Keisti įstatymus taip, kad visi turėtų vienodas galimybes: mokytis, dirbti, siekti savo svajonių.

Esu sportininkas. Turiu daug valios, ryžto ir galiu užsispyrusiai siekti savo tikslo, net jei labai sunku. Nenuleisiu rankų ir nepasiduosiu, nes mūsų vaikai ir anūkai nusipelnė Lietuvos, kurioje gera visiems.

ŠARŪNAS ŠUKEVIČIUS: LIETUVAI TRŪKSTA SOCIALIAI ATSAKINGOS POLITIKOS

Šarūnas ŠukevičusBaigiau Lietuvos žemės ūkio universitetą, įgijau ekonomikos bakalauro laipsnį. Studijas tęsiau Vilniaus universitete, kur įgijau verslo administravimo magistro laipsnį.

Aktyviai dalyvavau studentų savivaldoje, tai padėjo atrasti save ir suprasti, kad geriausiai jaučiuosi dirbdamas su žmonėmis. Todėl pasirinkau darbą savivaldoje, nes čia tiesiogiai galiu prisidėti prie žmonių gerovės kūrimo.

Kauno rajono savivaldybėje pradėjau dirbti Ekonomikos skyriaus vyriausiuoju specialistu, vėliau laimėjau konkursą eiti Karmėlavos seniūno pareigas. Dirbant tokios pareigose neišvengiamai susiduri su gyventojų socialinės atskirties problemomis. Tai leido suvokti, koks esu turtingas, turėdamas darbą, namus, išsilavinimą ir kad savo veiklą, žinias galiu kreipti ten, kur galiu būti naudingiausias žmonėms.

Seniūno darbas turėjo didžiulės įtakos mano savimonei ir požiūriui, todėl esu už atsakingą politiką, kuri visiškai sutapo su Lietuvos socialdemokratų partijos vertybėmis.

2015 m. buvau paskirtas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, o 2019 m. – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.

Nuėjęs kelią nuo specialisto iki vadovo, užaugau kaip asmenybė ir įgijau kompetencijų, kurios būtinos dirbant savivaldybės ir valstybės valdymo srityje.

Šiandien Seime priimami sprendimai skaldo visuomenės grupes ir vykdo socialiai neatsakingą politiką. Esu jaunos kartos politikas, tikiu, kad viskas priklauso nuo MŪSŲ pačių, todėl apsisprendžiau Lietuvos socialdemokratų partijos sąraše kandidatuoti į Lietuvos Respublikos Seimą.

Tikiu, kad sukaupta patirtis savivaldoje ir jaunatviškas maksimalizmas padės siekti išsikeltų tikslų.

 

Sekite kandidatų naujienas FACEBOOK tinkle

images

https://www.facebook.com/raminta.popoviene

https://www.facebook.com/violeta.boreikiene

https://www.facebook.com/antanas.nesteckis

https://www.facebook.com/paulius.visockas

https://www.facebook.com/sukevicius

 

2020 m. spalio 11 d. LR Seimo rinkimai

KRS_LSDP_KOMANDA_ 

 

   Daugiamandatės apygardos

   rinkimų biuletenio

   pildymo pavyzdys