Būstinė

Kontaktai

Maloniai kviečiame su mumis susisiekti Jums aktualiais klausimais. Esame pasiruošę atsakyti į Jūsų klausimus, padėti situacijose, kuriose galime kažką pakeisti, prisidėti prie Jūsų problemų sprendimo. Visuomet laukiame žmonių, kuriems artimos socialdemokratų idėjos ir vertybės, rūpi opiausių visuomenės problemų sprendimas. Jei norite prisijungti prie LSDP Kauno rajono skyriaus veiklos, susisiekite su mums!

Žemiau pateikiami LSDP Kauno rajono skyriaus sekretoriato, Prezidiumo, Grupių pirmininkų, Tarybos, Komisijų narių kontaktai. Maloniai kviečiame Jums rūpimais konkrečiais klausimais susisiekti su skyriaus nariais tiesiogiai, o jei turite bendresnių klausimų, galite palikti žinutę, užpildydami žemiau esančią kontaktinę formą arba kreiptis į skyriaus sekretoriatą.

Sekretoriatas

LSDP Kauno rajono skyrius
Raudondvario pl. 208,
Kaunas, LT 47154
 Į. k. 191362889

Tel.: 8 614 31056
El. paštas: lsdpkr@gmail.com

Skyriaus pirmininkas

Šarūnas Šukevičius
LSDP Kauno rajono skyriaus pirmininkas

Tel.: 8 37 305502
El. paštas: S_Sukevicius@yahoo.com

+Prezidiumas

Violeta Boreikienė (pirmininko pavaduotoja) Girionių gr. borvioleta@yahoo.com
Rūta Černiauskienė Rajono gr. rutaga@gmail.com
Valerijus Makūnas Ringaudų gr. valerijus.makunas@gmail.com
Irena Marcinkevičienė Rajono gr. irenasvietimas@gmail.com
Snieguolė Navickienė (pirmininko pavaduotoja) Babtų gr. snieguolen@gmail.com
Antanas Nesteckis (pirmininko pavaduotojas) Taurakiemio gr. a.nesteckis@gmail.com
Laurynas Dilys Pabiržio gr. laurynas.dilys@kaunorvsb.lt
Raminta Popovienė (pirmininko pirmoji pavaduotoja) Ringaudų gr. raminta.popoviene@gmail.com
Mantas Rikteris Rajono gr. mantasrikteris@gmail.com
Skirmantė Subačienė (atsakingoji sekretorė) Neveronių gr. skirmanciux@gmail.com
Filomena Šerstabojevienė (iždininkė) Akademijos gr. serstabojeviene@gmail.com
Šarūnas Šukevičius (skyriaus pirmininkas) Karmėlavos gr. s_sukevicius@yahoo.com
Paulius Visockas (pirmininko pavaduotojas) Zapyškio gr. visockas.paulius@gmail.com
Vytenis Vitkauskas Garliavos meno mokyklos gr. vytenis.vitkauskas@gmail.com
Tomas Didžiulis (pirmininko pavaduotojas) Rajono gr. tomasdidziulis@gmail.com
Saulius Davainis Savanorių ugniagesių gr. sawlioogs@yahoo.co.uk
Laura Kimantienė Pažėrų gr. l.kimantiene@gmail.com

+Grupės

Akademijos gr.
Skirmantas Nominaitis skirmantas.nominaitis@yahoo.com
Babtų gr. Vidas Mikalauskas babtai.lsdp@gmail.com
Batniavos gr. Vilma Rakauskienė vilmarak123@gmail.com
Čekiškės gr. Mečislovas Zavedskas
Daugėliškių gr. Aldona Ausmanienė aldona.ausmaniene@gmail.com
Domeikavos gr. Rasa Gudomskienė rasagudo@gmail.com
Ežerėlio gr. Artūras Pūras arturas.puras@gmail.com
Zapyškio gr. Paulius Visockas visockas.paulius@gmail.com
Garliavos m. m. gr. Vytenis Vitkauskas vytenis.vitkauskas@gmail.com
Girionių gr. Violeta Boreikienė borvioleta@yahoo.com
Voškonių gr. Genovaitė Linkuvienė linkuvienegenovaite@gmail.com
Jonučių gr. Rasa Janina Juronienė studente112@gmail.com
Juragių gr. Dalius Balčiūnas daliusbal@gmail.com
Kačerginės gr. Dovilė Mikuckienė dovile.mikuckiene@gmail.com
Karmėlavos gr. Agnė Mozerienė agne.mozeriene@gmail.com
Kulautuvos gr. Dalia Šiušienė siusienedal@gmail.com
Lapių gr. - -
Liepų gr. Mindaugas Laukys laukys.mindaugas@gmail.com
Linksmakalnio gr. Asta Jusevičienė astule71@yahoo.co.uk
Mastaičių gr. Jonas Mykolaitis mykolaitis58@gmail.com
Mokyklos gr. Jolanta Bačėnienė jolanta.baceniene@gmail.com
Neveronių gr. Rita Baltaduonienė rita.baltaduone@gmail.com
Vandžiogalos gr. Algirdas Šiušas algird2006@gmail.com
Padauguvos gr. Rūta Rudžianskaitė-Kvaraciejienė ruta.rudzianskaite@gmail.com
Žalgirio Gediminas Pupinis pupinged@gmail.com
Pažėrų gr. Laura Kimantienė l.kimantiene@gmail.com
Rajono gr. Tomas Didžiulis tomasdidziulis@gmail.com
Ramučių gr. Viktor Aleksejevič viktoras1963@gmail.com
Raudondvario gr. Rimas Stankevičius stankevicius.r@gmail.com
Ringaudų gr. Sigitas Imbrasas sigitasimbrasas@gmail.com
Rokų gr. Danguolė Toleikienė danguole.raz@gmail.com
Saulėtekių gr. Ričardas Pareigis ricka.pareigis@yahoo.com
Sav. ugniagesių gr. Algirdas Žandaras azandaras@gmail.com
Šlienavos gr. Jolita Petkauskė jolita.asm@gmail.com
Taurakiemio gr. Gintautas Simanaitis gintas.simanaitis@gmail.com
Teleičių gr. Greta Balandytė greta.balandyte.87@gmail.com
Universiteto gr. Rasa Šilienė rasasiliene@gmail.com
Užliedžių gr.

Vilkijos gr.

Rima Skridailienė

Jolita Fedorčak

uzliedziukultc@gmail.com

olegjolita@gmail.com

+Tarybos nariai

Šukevičius Šarūnas Karmėlavos gr. S_sukevicius@yahoo.com
Aleksejevič Viktor Ramučių gr. viktoras1963@gmail.com
Antanaitis Rimas Liepų gr. r.antanaitis@gmail.com
Fedorčak Jolita Vilkijos gr. olegjolita@gmail.com
Ausmanienė Aldona Daugėliškių gr. aldona.ausmaniene@gmail.com
Bačėnienė Jolanta Mokyklos gr. jolanta.baceniene@gmail.com
Baltaduonienė Rita Pabiržio gr. rita.baltaduone@gmail.com
Boreikienė Violeta Girionių gr. borvioleta@yahoo.com
Rakauskienė Vilma Batniavos gr. vilmarak123@gmail.com
Černiauskienė Rūta Rajono gr. rutaga@gmail.com
Davainis Saulius Sav. ugniagesių gr. sawlioogs@yahoo.co.uk
Didžiulis Tomas Rajono gr. tomasdidziulis@gmail.com
Linkuvienė Nijolė Rajono gr. nijolelinkuviene@gmail.com
Mikuckienė Dovilė Kačerginės gr. dovile.mikuckiene@gmail.com
Gudomskienė Rasa Domeikavos gr. rasagudo@gmail.com
Gurskas Jonas Vilkijos gr. gurskas.jonas@gmail.com
Imbrasas Sigitas Ringaudų gr. sigitasimbrasas@gmail.com
Jusevičienė Asta Linksmakalnio gr. astule71@yahoo.co.uk
Juronienė Rasa Janina Jonučių gr. studente112@gmail.com
Kimantienė Laura Pažėrų gr. l.kimantiene@gmail.com
Laukys Mindaugas Liepų gr. laukys.mindaugas@gmail.com
Linkuvienė Genovaitė Voškonių gr. linkuvienegenovaite@gmail.com
Makūnas Valerijus Ringaudų gr. valerijus.makunas@gmail.com
Marcinkevičienė Irena Rajono gr. irenasvietimas@gmail.com
Mikalauskas Vidas Babtų gr. vidasbabtai@gmail.com
Mykolaitis Jonas Mastaičių gr. mykolaitis58@gmail.com
Navickienė Snieguolė Babtų gr. snieguolen@gmail.com
Nesteckis Antanas Taurakiemio gr. a.nesteckis@gmail.com
Pareigis Ričardas Saulėtekių gr. ricka.pareigis@yahoo.com
Dilys Laurynas Pabiržio gr. laurynas.dilys@kaunorvsb.lt
Popovienė Raminta Ringaudų gr. raminta.popoviene@gmail.com
Pupinis Gediminas Žalgirio gr. pupinged@gmail.com
Pūras Artūras Ežerėlio gr. arturas.puras@gmail.com
Rikteris Mantas Rajono gr. mantasrikteris@gmail.com
Rudžianskaitė-Kvaraciejienė Rūta Padauguvos gr. ruta.rudzianskaite@gmail.com
Rutkauskienė Eglė Jonučių gr. egnamar@gmail.com
Simanaitis Gintautas Taurakiemio gr. gintas.simanaitis@gmail.com
Skridailienė Rima Užliedžių gr. uzliedziukultc@gmail.com
Stankevičius Rimas Raudondvario gr. stankevicius.r@gmail.com
Subačienė Skirmantienė Neveronių gr. skirmanciux@gmail.com
Šerstabojevienė Filomena Akademijos gr. serstabojeviene@gmail.com
Šilienė Rasa Universiteto gr. rasasiliene@gmail.com
Šiušas Algirdas Vandžiogalos gr. algird2006@gmail.com
Šiušienė Dalia Kulautuvos gr. siusienedal@gmail.com
Kiaušaitė Monika Zapyškio gr. monika.kiausaite@gmail.com
Petkauskė Jolita Šlienavos gr. jolita.asm@gmail.com
Toleikienė Danguolė Rokų gr. danguole.raz@gmail.com 
Valskytė Evelina Zapyškio gr. evelina.valskyte@gmail.com
Banionis Audrius Taurakiemio gr. info@abanionioukis.lt
Visockas Paulius Zapyškio gr. visockas.paulius@gmail.com 
Nominaitis Skirmantas Akademijos gr. skirmantas.nominaitis@yahoo.com
Vitkauskas Vytenis Garliavos m.m. gr. vytenis.vitkauskas@gmail.com 
Zavedskas Mečislovas Čekiškės gr.  -
Žandaras Algirdas Sav. ugniagesių gr. azandaras@gmail.com
Šumskas Irmantas Užliedžių gr. i.sumskas@gmail.com
Balčiūnas Dalius Juragių gr. daliusbal@gmail.com
Mozerienė Agnė Karmėlavos gr. agne.mozeriene@gmail.com

+Etikos ir procedūrų komisija

Asta Baliūnienė Zapyškio gr.
a.maciulaityte@gmail.com
Giedrius Orliukas
Rajono gr. giedrius.orliukas@gmail.com
Lukas Alsys Užliedžių gr. lalsys1@gmail.com
Rūta Slivinskienė Ringaudų gr. ruta_slivinskiene@yahoo.com
Gintarė Zakarauskienė Kulautuvos gr. zak.gint@gmail.com

+Finansų komisija

Kristina Karosevičienė Raudondvario gr.
k.karoseviciene@gmail.com
Jonas Lužaitis Babtų gr. j.luzaitis@gmail.com
Lina Mišeikienė Universiteto gr. lina.miseikiene777@gmail.com
Jonas Petkevičius Pabiržio gr. petkeviciusj@gmail.com
Margarita Venslovienė Rajono gr. venslovienemargarita@gmail.com