Švietimo lyderiai ragina mokytojus būti įkvėpėjais

Penktadienį Vytauto Didžiojo universitete vyko didžiausias Lietuvoje švietimo forumas „Švietimo kodas 2024“. Per 900 švietimo lyderių, mokytojų, esamų ir būsimų pedagogų sukvietusioje konferencijoje įžvalgomis ir idėjomis dalinosi daugiau nei 60 pranešėjų ir diskusijų dalyvių, tarp kurių ir Kauno rajono savivaldybės vicemerė Raminta Popovienė. Su kolegomis iš kitų savivaldybių vicemerė kalbėjo apie opią švietimo problemą – mokytojų stygių ir jų pritraukimą į regionus.

Forume buvo kalbėta, kokios priemonės motyvuoja žmones ne tik rinktis pedagogo kelią regione, bet ir galimybės persikvalifikuoti ar studijuoti pedagogines studijas. Taip pat buvo diskutuojama, kaip sprendžiamas mokytojų trūkumas, kokios šios problemos priežastys ir kokiais geraisiais pavyzdžiais, motyvacinėmis priemonėmis galima pasidalyti su kitais regionais.

„Kauno rajono savivaldybė daug investuoja į švietimą – tiek į mokyklų modernizavimą, tiek ir į darbo sąlygų mokytojams gerinimą, finansinį skatinimą. Mes jau seniai stebime situaciją ir suprantame, kad ateityje mums trūks tam tikrų specialybių mokytojų, todėl ėmėmės motyvacinių priemonių“, – kalbėjo vicemerė R. Popovienė.

Vicemerė akcentavo, kad norintiems įgyti pedagogo specialybę Kauno rajono gyventojams arba norintiems persikvalifikuoti pedagogams, savivaldybė iš dalies finansuoja studijas, skiria stipendijas, padengia įsikūrimo išlaidas. Ši programa skatina abiturientus rinktis mokytojo specialybę ir ateitį kurti Pakaunėje, nes gavę finansinę paramą ir baigę studijas pedagogai įsipareigoja dirbti Kauno rajono mokyklose ne trumpiau kaip penkerius metus.

Pagal šią programą Kauno rajono pedagogų bendruomenę papildys 70  studijas baigusių mokytojų: 37 studentai įgis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, 18 – pradinio ugdymo, 1 – lietuvių kalbos, 3 – anglų kalbos, 2 – fizinio ugdymo, 3 – matematikos mokytojų kvalifikacijas, 3 – logopedo ir 3 – specialiojo pedagogo specialybes. 2023 m. šiai programai iš viso skirta 136 tūkst. Eur.

Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. savivaldybė skiria lėšas mokymo priemonėms įsigyti: bendrojo ugdymo mokytojams po 100 Eur per mokslo metus, neformaliojo ugdymo mokytojams – po 50 Eur.

Kauno rajono savivaldybė kompensuoja kelionės į darbą ir atgal išlaidas pedagoginiams darbuotojams, gyvenantiems toliau nei 5 km nuo darbo vietos (2023 m. skirta 212,9 tūkst. Eur).

Taip pat savivaldybė pirmoji Lietuvoje bendradarbiaudama su VDU Švietimo akademija, įsteigė 9–12 klasių mokiniams „Jaunojo pedagogo klubą“, kurio tikslas – sudaryti sąlygas Kauno rajono vyresniųjų klasių vaikams įgyti žinių ir patirties bei susipažinti su mokytojo profesija. Į klubą jau įsitraukė 36 rajono mokiniai. Šio klubo 6 abiturientai pasirinko pedagogines studijas ir jau 2 iš jų apsisprendė baigę studijas dirbti Kauno rajone.

„Aš pati pasirinkau šią profesiją, nes mane įkvėpė mokytojas. Todėl nepamirškime, kad pedagogas visų pirma yra įkvėpėjas, kuris skatina mokinius mokytis ir rinktis savo gyvenimo kelią“.


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė