Sveikiname

Narcizas
 
 
Basas pavasaris atbėgo ir išbarstė ant laukų gėles
ir ant auksinių saulės siūlų danguje priraišė
mažyčių, džiūgaujančių vyturėlių milijonus…

                                                      Henrikas Nagys                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sveikiname visus bičiulius, gimusius BALANDĮ!

Jų tarpe -

12 d.  Vytenį Vitkauską

14 d.  Rūtą Černiauskienę

17 d.  Mantą Rikterį

21 d.  Rimą Skridailienę

23 d.  Artūrą Pūrą