Sveikiname

Konvalijos 2

Dulka vieškeliai balti pro mano namą
ir nusidriekia tolybėsna lyg dainos,
ir beržų žaliasai rūbas jau plevena;
vasaros vidudienių palaima
supa mano tėviškės gimtinį namą…

                                 Henrikas Nagys

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Sveikiname visus bičiulius, gimusius BIRŽELĮ!

Jų tarpe -

26 d.  Vilmą Rakauskienę