Sveikiname

Saulegrazos 2

 

Saulėgrąžų didžiulės aukso akys žiūri į saulėlydį –
aprauda paukščių nesuprantamą kelionę:
jų virtinė po virtinės numirga ir paskęsta į raudoną,
vylingai spindintį padangėj saulės tvenkinį… 

                                                  Henrikas Nagys                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                             

Sveikiname visus bičiulius, gimusius RUGSĖJĮ!

Jų tarpe -

  2 d.  Dovilę Mikuckienę

  2 d.  Astą Jusevičienę

11 d.  Rasą Gudomskienę

12 d.  Aldoną Ausmanienę

14 d.  Moniką Kiaušaitę

29 d.  Ričardą Pareigį